Lijst van Nederlandstalige literatuur

Uit Metapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Nederland

De Lijst van Nederlandstalige literatuur bevat artikelen over, of links naar boeken en opstellen die passen binnen de onderwerpen die Metapedia behandeld: waaronder Nationaalsocialisme (inclusief de Nationaal Socialistische Beweging), (Historisch) Revisionisme, Rassen- en Volkerenkunde, Nationalisme, Islam/Joden-kritiek en Heidendom.

Wilt u boeken toevoegen dan kunt u of uw links plaatsen op de Overlegpagina, of u kunt de boeken plaatsen op de Aanbevolen Boeken pagina van Frissekijk.info (noot: deze website bestaat niet meer, maar informatie hieruit is wellicht nog te vinden op de Wayback Machine van het Internet Archive).

Alle boeken op de lijst worden uiteindelijk toegevoegd aan de Internet Archive pagina: B.Bitterburg.

Wilt u boeken toevoegen dan kunt u links plaatsen op de Overlegpagina.

Wij willen met dit artikel alleen informatie leveren. Iedereen die deze informatie gebruikt om een daad te plegen die tegen de wet ingaat is strafbaar.

Inhoud

Antisemitisme

Boeken

Antisemitisme in België: De receptie van de Protocollen van de wijzen van Sion in België (1921-1945) door Bertrem Thomas (2007) - Gent-Uni - Internet Archive
Antisemitisme onder Jongeren in Nederland door Ron van Wonderen, Willem Wagenaar (2015) - Verwey-Jonker - Internet Archive
Het Bolsjewisme en de Joden door Wladimir Iwanof (1919) - GvN - Internet Archive (I) - Internet Archive (II)
De Dwepery, of Mahomet de Profeet door Voltaire (1736) - Delpher - Internet Archive
Fact-Finding Missie Gaza (2011) - PDFSR - Internet Archive
GAZA, een schandvlek door Jan Wijenberg (2011) - PDFSR - Internet Archive
Geschiedenis der Joden in Nederland door Hendrik Jacob Koenen (1843) - Frankfurt-Uni - Internet Archive
Islam is een Bedrieglijke Ideologie van Politieke Provocateurs - Nageltje - Internet Archive
De Islam voor Ongelovigen door Koenraad Elst - Nageltje - Internet Archive
De Joden in de Christelijke Samenleving (1938) - Delpher - Internet Archive
Joden in Nederland: De Herinneringen, Feiten, Cijfers en Uitspraken Over De Joden door Jan de Haas - GvN - Internet Archive (I) - Internet Archive (II)
De Joden Zijn Geen Goden door Jan Smelt (2012) - Donquijotte - Internet Archive
De Joodsche Hoogmoed door H. de Vries de Heekelingen (1938) - Delpher - Internet Archive
De Koran - Met alle Geweldadige Passages in het Rood - Nageltje - Internet Archive
De Smaak van Islam - Het leven van Mohammed - De Sira door Bill Warner - Nageltje - Internet Archive
De Ondergang van Nederland door Mohamed Rasoel (1990) - DBNL - Internet Archive
Over de Joden en Hun Leugens door Maarten Luther (1542) - Verboden Geschriften - Internet Archive
De Protocollen van de Wijzen van Sion door J. Nijsse - GvN - Wim Jongman - Internet Archive (I) - Internet Archive (II)
De Protocollen van de Wijzen van Sion door Jan Stoutenburg (1938) - Delpher - Internet Archive
De Protocollen van de Wijzen van Zion - Der Stuermer, Internet Archive I - Internet Archive II,
Sharia-wetten voor de NIET - MOSLIM - Nageltje - Internet Archive
Het Socialisme-Bolsjewisme en de Joden door Een Werkman (1920) - Delpher - Internet Archive
De Valse God (niet compleet) door Theodor Fritsch (1941) - Nenaso - Internet Archive
De Vereenigde Staten van Guyana, het Joodsch Nationaal Tehuis (1939) - Delpher - Internet Archive

Artikelen en Opstellen

200 Jaar Bedrog door Marcus Eli Ravage - GvN - Internet Archive (I) - Internet Archive (II)
De Aard van het Beest door William Luther Pierce - Frissekijk - Internet Archive
De Afschaffing (abrogation) in, en de Chronologie van de Koran - Nageltje - Internet Archive
Blacklist Sites - PDFSR - Internet Archive
Bespreking Joodse kwestie (12-11-1938) - Go2War2 - Internet Archive
Demjanjuk Complot Stelt Dreyfus Affaire in de Schaduw - Balder - Internet Archive
Drie Fragmenten uit DE ISLAM - Kritische Essays Over een Politieke Religie door Wim van Rooy en Sam van Rooy - Hoeiboei - Internet Archive
Eeuwenoude Joodse Privileges door Gawain - Frissekijk - Internet Archive
Erger Kan het Niet Worden door Gawain - Frissekijk - Internet Archive
De Fatwa tegen Urbain Vermeulen door Koenraad Elst - Nageltje - Internet Archive
Geweld Tegen Vrouwen Binnen de Islam (2013) - PVV - Internet Archive
Hasbara Trollen door Gawain - Frissekijk - Internet Archive
Henry Ford de Groote Autokoning, Over de Joden!!! - Der Stuermer - Internet Archive
Inzichten van Dr. Pierce door William Luther Pierce - Frissekijk - Internet Archive
De Islam – kritische essays over een politieke religie - Een boekbespreking door Rob Lemeire - Libera! - Internet Archive
De Islam Tast Onze Fundamentele Waarden Aan door Griet van der Massen (2011) - MOH - Internet Archive
De Jood door Joseph Goebbels (1941) - Der Stuermer - Internet Archive
De Joodse Boot naar Gaza - PDFSR - Internet Archive
Joodse Leugens - Internet Archive
De Joodse Rol in de Ontwikkeling van het Amerikaanse Immigratiebeleid door Kevin Macdonalds - Kevin Macdonald - Internet Archive
Het Joodse Vraagstuk door Karl Marx - Marxist - Internet Archive
Het Joodsche Vraagstuk in Nederland door R. van Genechten (193X) - Delpher - Internet Archive
De Joden In Nederland door Hans Graf von Monts (1941) - GvN - Joodse Hegemonie - Internet Archive (I) - Internet Archive (II)
Juda's Heilig Boontje? door T.O. Eky (1939) - Delpher - Internet Archive
Koran en Slavernij - Nageltje - Internet Archive
Koranverzen die Oproepen tot Haat en Moord op “Ongelovigen” - Nageltje - Internet Archive
Kruistochten: de Feiten Uitkijk I, Uitkijk II - Internet Archive
De Leugens van Israel en het Zionisme - PDFSR - Internet Archive
Prominente Joden in Nederland en Vlaanderen - der Stuermer - Internet Archive
Samenvatting: het ABC van Islamkritiek door Johnny Quid - Geenstijl - Internet Archive
Samenwerking Zionisme & Nationaal Socialisme - PDFSR - Internet Archive
Stuur Ze Allemaal Terug door William Luther Pierce (2001) - Frissekijk - Internet Archive
Tegen Ritueel Slachten door W.H. Boomgaard - GvN - Internet Archive
De Uitspraken in de Talmoed - PDFSR - Internet Archive
Verklaring Geert Wilders (2014) - AD - Internet Archive
Vredesbeleid Midden Oosten onder Rutte door Jan Weijenberg (2011) - PDFSR - Internet Archive
Waarheid, Geschiedenis En Integriteit Israel, Jodendom, Zionisme door Gilad Atzmon (2007) - Balder - Internet Archive
Wie Bepalen het Nieuws in Nederland (2009) - Internet Archive
Zigeuners en Joden door William Luther Pierce (1998) - Frissekijk - Internet Archive

Uittreksels

De Algemeene Verjoodsing door Pieter Emiel Keuchenius uit Bloed en Mythe als Levenswet - Vorming - Der Stuermer - Internet Archive
De Eeuwige Jood uit Bloed en Mythe als Levenswet door Pieter Emiel Keuchenius - Der Stuermer - Frissekijk - Internet Archive
De Jood - Der Stuermer - Internet Archive
Joodse ethisch-godsdienstige Beschavingsinvloed door P. Constantinus - DBNL - Internet Archive
Joodse profane Beschavingsinvloed door P. Constantinus - DBNL - Internet Archive
Joodsch is de Geest der Moderniteit… uit Bloed en Mythe als Levenswet door Pieter Emiel Keuchenius - Vorming - Internet Archive
Praktischer Idealismus (Citaten)] door R. N. Coudenhove-Kalergi (1925) - Balder - Internet Archive
De Teekenen des Tijds door Gerard Bolland (1921) - Frissekijk - Internet Archive

Citaten

Citaten uit de Talmoed - Der Stuermer - Internet Archive
Citaten & Uitspraken - Der Stuermer - Internet Archive

Asatru en Noorse en Germaanse Oudheid

Boeken

Edda door Frans Berding (1911) - Germaanse Genootschap - Gutenberg - Internet Archive
Edda door Jan de Vries (1944) - DBNL - Internet Archive
Germania: Tacitus door B. H. Steringa Kuyper (1902) - Germaanse Genootschap - Internet Archive
Handboek voor de Germaansche Godenleer door E. Soens en J. Jacobs (1901) - Delpher - Internet Archive
Het is Anders dan Men ons Leerde door F.E. Farwerck (1938) - Delpher - Internet Archive
Maskers van Odin door Elsa Brita Titchenell (1985) - Theosofie - Internet Archive
Noorsche Mythen uit de Edda’s en de Sagen door H.A. Guerber - Germaanse Genootschap - Gutenberg - Internet Archive
Oud Germaansch Leven door Jan Coenraad Nachenius - GvN - Internet Archive
De Ring van 't Jaar door Joseph Otto Plassmann (1940) Scribd - Internet Archive
Siegfried door Omer Wattez (1923) - DBNL - Internet Archive
De Skaldenkenningen met Mythologische Inhoud door Jan de Vries (1934) - Scribd - Internet Archive

Artikelen en Opstellen

Asatru, Korte Uitleg (2010) - Germaans Genootschap - Internet Archive
De Berk door K. Hoornaert (2007) - Hagal - Internet Archive
Dood van Balder (2011) - Germaans Genootschap - Internet Archive
Germaanse Goden (2012) - Germaans Genootschap - Internet Archive
Germaanse Dodencultus (2011) - Germaans Genootschap - Internet Archive
Germaanse Levensbeschouwing (2010) - Germaans Genootschap - Internet Archive
Hafronska door P. Van Coillie (2007) - Hagal - Internet Archive
Hnikar een Midwinterbond in Vlaanderen door H. Reynaert (2008) - Hagal - Internet Archive
De Ingveonen In West Vlaanderen door N. Krekelbergh, A. Demoor (2007) - Hagal - Internet Archive
De Jeneverbes door K. Hoornaert (2008) - Hagal - Internet Archive
KultOrg door K. Hoornaert (2009) - Hagal - Internet Archive
Ostara (2012) - Germaans Genootschap - Internet Archive
De Pijnboom door K. Hoornaert (2008) - Hagal - Internet Archive
Ragnarök (2010) - Germaans Genootschap - Internet Archive
Reuzen, Offers en Goden in de Peel door N. Krekelbergh (2008) - Hagal - Internet Archive
Runen (2011) - Germaans Genootschap - Internet Archive
Sibbe door W. Pyck - Hagal - Internet Archive
De Traditie Getrouw door B. De Smet (2009) - Hagal - Internet Archive
De Vogelkop van de Dodengodin door J. De Cooman (2008) - Hagal - Internet Archive
Vraaggesprek met Werkgroep Hagal (2010) - Hagal - Internet Archive
Voorouders, Grafheuvels en Alven door N. Krekelbergh (2008) - Hagal - Internet Archive
De Voorouder Cultus (2001) - Germaans Genootschap - Internet Archive
Vrouwen in het (Germaanse) Heidendom, Vroeger en Hedendaags (2001) - Germaanse Genootschap - Internet Archive
Walkuren (2011) - Germaans Genootschap - Internet Archive

Bronnenlijsten

Bloed en Mythe als Levenswet : Geraadpleegde werken / Naam- en woordenlijst - Vorming - Internet Archive
Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in ‘t algemeen en de Orde der Jezuïeten in ‘t bijzonder door Combertus Pieter Burger - Internet Archive
Bibliografie Alchemie, Bijdrage tot de Geschiedenis van de Alchemistische Kunst - Scribd - Internet Archive
Bibliografie 'Tussen Hamer en Staf' - Scribd - Internet Archive
Cliobook - Fascisme | Nationaal - Socialisme - Cliobook - Internet Archive
De Katholieke Pers van Nederland, 1853-1887 - Internet Archive
Het Nationaal-Socialistische Beeld van de Geschiedenis der Nederlanden (Lijst van bronnen) - Vorming - Internet Archive
Nieuwe Orde - Bibliografie - Nieuwe Orde - Internet Archive
Relevante literatuur - Crosswinds - Internet Archive
Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie (5 delen) door Adriaan Venema - DBNL - Internet Archive (D.1) - Internet Archive (D.2) - Internet Archive (D. 3a) - Internet Archive (D. 3b) - Internet Archive (D. 4)
Uitgeverij De Burcht, Brussel - Scribd - LPBooncentrum - Internet Archive

Duitse Literatuur

Boeken

Egmond door Johann Wolfgang von Goethe (1788) - Delpher - Internet Archive
Faust door Johann Wolfgang von Goethe (1808) - Delpher - Internet Archive
Faust door Johann Wolfgang von Goethe (1808) - Delpher - Internet Archive
Liederen en liedjes van Bürger, Schiller en Goethe door Gottfried August Bürger, Johann Christoph Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe (1859) - Delpher - Internet Archive
Het Lijden van den Jongen Werther door Johann Wolfgang von Goethe (1790) - Delpher - Internet Archive
De Maagd van Orleans door Johann Christoph Friedrich Schiller (1801) - Delpher - Internet Archive
Tafereelen uit Willem Tell door Friedrich von Schiller (1804) - Delpher - Internet Archive
Uit Drie Bloemhoven door Gottfried August Bürger, Johann Christoph Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe (1868) - Delpher - Internet Archive

Economie, landbouw, arbeid en financiën

Boeken

Boeren in Nood (1935) - Delpher - Internet Archive
Dreigt Ondergang? door W. Sassen (1933) - Delpher - Internet Archive
De Mannheimer-affaire door R. Groeninx van Zoelen (1936) - Delpher - Internet Archive
De Middenstand in Nood! door A. Korting (1935) - Delpher - Internet Archive
De Nationaal-Socialisitsche Arbeidsdienst door P.W. van den Nieuwenhuijsen (1942) - DBNL - Internet Archive
Nationaal-Socialisme en Landbouw door H.J. van Houten (1934) - Delpher - Internet Archive
Het Nederlandsch Agrarisch Front door E.J. Roskam - GvN - Scribd - Internet Archive
De Nederlandsche Arbeider en het Duitsche Nationaal-socialisme door G.J. Zwertbroek - GvN - Internet Archive
Het Nederlandsche Arbeidsfront door H.J. Woudenberg (1942) - Internet Archive
De Nieuwe Economische Staat door J.W.L. de Booy (1934) - Delpher - Internet Archive
De Schoone en Waarachtige Historie van de Varkenscentrale (1935) - Delpher - Internet Archive
De Sluitpost der Mannheimer-affaire door R. Groeninx van Zoelen (1937) - Delpher - Internet Archive
De Sociale en Economische Grondslagen van het Fascisme door Jan Romein (1938) - DBNL - Internet Archive
Stabilisatie of Reflatie? door Emile Verviers (1933) - Delpher - Internet Archive
De Taak van den Socialen Voorman van het N.A.F. en zijn Medewerkers / Nederlandsche Arbeidsfront (1942) - GvN - Internet Archive
De Zelfmoord van het Kapitalisme door R. van Genechten (1937) - Delpher - Internet Archive

Artikelen en Opstellen

De Arbeider in de N.S.B. door H.J. Woudenberg (1936) - Delpher - Internet Archive
Arbeiders en Nationaal-Socialisme door J.G. Zwertbroek (19XX) - Delpher - Internet Archive
De Betekeenis der Crisis (193X) - Delpher - Internet Archive
Boerenarbeid in Duitschland door Harald Jahr - GvN - Internet Archive
Het Drama der Zeeuws-Vlaamsche Tramweg Maatschappij (Z.V.T.M.) (1936) - Delpher - Internet Archive
De Financiëele en Monetaire Politiek van het Ministerie Colijn door Robert van Genechten (1937) - Delpher - Internet Archive
Grondslag voor den Opbouw van den Boerenstand - Scribd - Internet Archive
Levensruimte: Economisch, Strategisch, Diplomatiek door Gerhart Jentsch (1940) - GvN - Internet Archive
De Toekomst van den Arbeider door H. Reydon (1937) - Delpher - Internet Archive
De Uitpersing van het Autobedrijf (1935) - Delpher - Internet Archive
De Warenhuizen (193X) - Delpher - Internet Archive
Werkloozen naar de Hei! (1939) - Delpher - Internet Archive

Esoterica

Boeken

Het Avontuurlijke Hart door Ernst Jünger (1943) - Scribd - Internet Archive
De Edda als Sleutel voor het Komende Wereldtijdperk door P. Shou - Scribd - Internet Archive
Eeuwig Levende Teekens (1941) - Scribd - Internet Archive
De Huismerken door H. Reydon - GvN - Internet Archive
Herman Wirth door Aat van Gilst (2006) - Neon - Internet Archive
Middeleeuwse Witte en Zwarte Magie in het Nederlands Taalgebied door Willy L. Braekman (1997) - DBNL - Internet Archive
Thet Oera Linda Bok door Cornelis over der Linden (1872) - Tresoar - Internet Archive
Thet Oera Linda Bok door J.C. Ottema - Gutenberg - Internet Archive
De Wetten der Natuur door Pieter van der Meer (2012) - Stop Rassenvermenging - Internet Archive
De Wolfsangel (193X) - Delpher - Internet Archive
De Woudloper door Ernst Jünger (1953) - Scribd - Internet Archive
Zinnebeelden in Nederland door W.F. van Heemskerck en H.J. van Houten (1941) - Scribd - Internet Archive
Een Zoon van God door Savitri Devi (1950) - Scribd - Dinghal - Internet Archive

Artikelen en Opstellen

Alle Macht Aan de Rozenkruizers door Gerd-Klaus Kaltenbrunner - Scribd - Internet Archive
Antroposofie en Fascisme door Ramon de Jonghe - Scribd - Internet Archive
De Echtheid der Oera Linda Berichten door Frans Los (2006) - Scribd - Internet Archive
Ernst Jünger - Getallen en Goden: Een selectie uit het Driedelig Essay (2002) - DBNL - Internet Archive
Fight Club als Metafoor door F. Ranson (2008) - Hagal - Internet Archive
Ghequetst Bin Ec Van Minne door Koenraad Logghe - Scribd - Internet Archive
De Heidense Spiritualiteit in de Katholieke Middeleeuwen door Julius Evola - Scribd - Internet Archive
Een Inzicht, Eer en Schoonheid door David Myatt - NSEuropa - Internet Archive
Inleiding tot het Rituaal van de Negende Nacht door P. Shou - Scribd - Internet Archive
De Negen Fundamentele Principes van de Strijders Cultuur door David Myatt - Internet Archive
Oprichtingsmanifest Van 'Traditie' door CSE-Vlaanderen (1987) - Scribd - Internet Archive
Op Queeste Naar de Graal door Koenraad Logghe - Scribd - Internet Archive
Oriëntaties door Julius Evola - Vorming - Scribd - Internet Archive
Raspoetin en de Russische Traditie door Koenraad Logghe - Scribd - Internet Archive
Reizen Naar het Dal van de Dood door Koenraad Logghe - Scribd - Internet Archive
René Guénon, Mystiek, Traditie en Islam door Koenraad Logghe - Scribd - Internet Archive
Syncretisme van het Heidendom naar de Hedendaagse Nederlandse Cultuur (2012) - Germaanse Genootschap - Internet Archive
Tussen Occultisme en Fascisme door Ramon de Jonghe (2012) - Scribd - Internet Archive
De Verschijningsvorm van de Ziel door J. De Cooman (2008) - Hagal - Internet Archive
Waarom Tijdsbeschavingen en Ruimtelijke Beschavingen een Verschillende Geschiedenis Hebben door Julius Evola (1989) - Scribd - Vorming - Internet Archive I - Internet Archive II
Welk Merk Heeft U door W. Pyck (2007) - Hagal - Internet Archive
Zinnebeelden op een Brandenburgse Dakpan door J. De Cooman (2009) - Hagal - Internet Archive
Het Zonnerad door H. Reydon (1930) - Delpher - Internet Archive

Uittreksels

Julius Evola (1898 - 1974) uit Dietsland Europa Nr. 6-7 (1985) - Scribd - Internet Archive

Fascisme en verwanten

Boeken

Het Actualisme door W.H. Sneijders (1924) - Delpher - Internet Archive
Arnold Meijer Leven en Karakter door Louis Knuvelder - GvN - Laraj - Internet Archive
Arnold Meijer Strijdt om Nederland door W.H.M. van den Hout (1941) - GvN - Internet Archive
Benito Mussolini door Giorgio Pini (1933) - Delpher - Internet Archive
Charter van het Nederlandsche Volks-Fascisme / Het Derde Stadium door Prof. Gerretson en Wouter Lutkie (1933) - Delpher - Internet Archive
Het Fascisme en zijn Resultaten door H. de Vries de Heekelingen (1927) - Delpher - Internet Archive
Het Fascisme (en Nazisme) in de Jaren ’20-’30-’40 in België en Nederland door Dieter Maho (2009) - Ethesis - Internet Archive
Het Fascisme in Nederland door E. Wichman (1925) - Delpher - Internet Archive
Het Fascisme naar zijn Beginselen Beoordeeld door Frans Schaepman (1931) - Radbout-Uni - Internet Archive
De Fascistische Stijl door A. Mohler (2006) - Vorming - Internet Archive
“In de Ban van Van Severen”: Ernest Michel, Henri Bruning, Ernst Voorhoeve Over drie katholieke kunstenaars en hun passie voor een Vlaamse Fascistenleider door M. Wallaard - Scribd - Internet Archive
Italië dat Mijn Hart Heeft door Wouter Lutkie (1934) - Delpher - Internet Archive
Katholieken en Fascisme in Nederland, 1920-1940 door Leonardus Martinus Henricus Joosten (1964) - Radboud-Uni - Internet Archive
De Mussolini onzer Verbeelding door Franco Ciarlantini (1934) - Delpher - Internet Archive
Nationaal-Socialistische Fascisten-Politiek door A. Janze (1933) - Delpher - Internet Archive
Het Nederlandsch Volksfascisme tegen N.S.B. (1935) - Delpher - Internet Archive
Onder Fascistisch Bewind door Harold E. Goad (1934) - Delpher - Internet Archive
De Opstanding van Nederland door E. van Wessem (1935) - Delpher I - Delpher II - Internet Archive
Opzegging van Vertrouwen door R. Groeninx van Zoelen (1936) - Delpher - Internet Archive
De Sociale en Economische Grondslagen van het Fascisme door Jan Romein (1938) - DBNL - Internet Archive
Ten Beste door Wouter Lutkie - GvN - Laraj - Internet Archive
Uit het Leven van Arnaldo door Benito Mussolini (1933) - Delpher - Internet Archive
Vaderlandsliefde, en Nationaal Herstel door Wouter Lutkie, R. Groeninx van Zoelen (1933) - Delpher - Internet Archive

Artikelen en Opstellen

10 Punten van Fascisme door Oswald Mosley - Dinghal - Internet Archive
De Aanhang van SDAP en Zwart Front in het Katholieke Oisterwijk door Ad van den Oord - Advandenoord - Internet Archive
Actueele Vragen en Antwoorden Betreffende het Nederlandsche Volksfascisme door G.A. Larsen van Neerland (1933) - Delpher - Internet Archive
Handleiding voor Activism en Fascisme in de 21e Eeuw - Zwart Front - Internet Archive
De Legionaire Doctrine - Vorming - Frissekijk - Internet Archive
Roemeensche ontmoetingen door L.H. Grondijs uit De Gids - DBNL - Internet Archive
Het Vrije Fascisme en het Geestelijk Individualisme als een Natuurlijke Religie door J.L. Pierson - Delpher - Internet Archive
Zwart Front (Nationaal Front) - Historici - Internet Archive

Uittreksels

Het Fascisme in Nederland door Erich Wichman uit Lenin stinkt en andere Satirische Gedichten - Vorming - Internet Archive
Het Fascisme en het Nieuwe Italië door Menno ter Braak - DBNL (I) - DBNL (II) - DBNL (III) - Internet Archive
Ons mal-du-siècle, het fascisme door R. Brasillach uit Onze vooroorlogstijd (1971) - Vorming I, Vorming II, Vorming III, Vorming IV - Internet Archive

Filosofie en verwanten

Boeken

De Antichrist door Friedrich Nietzsche (1888) - Verboden Geschriften - Internet Archive
Hermeneutiek in Veelvoud door Lars Bernaerts, Jürgen Pieters (2011) - OApen - Internet Archive
Immanuel Kant - Kritiek van de zuivere rede - Geestkunde - Internet Archive
Leven in het Verleden. Verzamelde Aforismen door J.C. Bloem (1952) - DBNL - Internet Archive
De Lof der Zotheid door Desiderius Erasmus - Gutenberg - Internet Archive
Het Nut der Wijsbegeerte door G.J.P.J. Bolland (1905) - DBNL - Internet Archive
De Redelijkheid van de Klassieke Retorica door Antoine Braet (2007) - Dinghal - Internet Archive
De Vorst door Niccolò Machiavelli (1505) - Vrije Wereld - Internet Archive
Het Wereldraadsel door G.J.P.J. Bolland (1896) - DBNL - Internet Archive
Richard Kralik door Richard Kralik (1926) - Delpher - Internet Archive
Zo Sprak Zarathustra door Friedrich Nietzsche (1885) - Boekboek - Internet Archive

Artikelen en Opstellen

Heidegger en het Nationaal-Socialisme door Hub Zwart (1988) - Krisis - Internet Archive
Martin Heidegger en de Traditie van het Westerse Denken door Marc Eemans (1981) - Scribd - Internet Archive

Geschiedenis en Beschaving

Boeken

Analyse en Situering van het Verzet in de stad Kortrijk: 1940-1944 door Petra Demeyere (1999) - Ethesis - Internet Archive
België in de Tweede Wereldoorlog door Herwig Jacquemyns - DBNL deel 2 - Internet Archive
België in de Tweede Wereldoorlog door Maurice de Wilde - DBNL deel 3 - DBNL deel 5 - Internet Archive (3) - Internet Archive(5)
België in de Tweede Wereldoorlog door Herman van de Vijver - DBNL deel 6 - DBNL deel 8 - Internet Archive (6) - Internet Archive (8)
Claudius Civilis: De Vrijheidsoorlog der Bataven 69-70 n.o.j. door P. Felix (1942) - GvN - Internet Archive
Eenige Correctie op Nederlandsche Geschiedschrijving door H.J. Popping (1938) - Delpher - Internet Archive
Geschiedenis des Vaderlands (13 delen) door Willem Bilderdijk - DBNL - Internet Archive
Geschiedenis van de Nederlandse stam door Pieter Geyl (1948) - DBNL - Internet Archive
De Gestalte van het Volk in den Nederlandsche Opstand Tegen Spanje door Hans De Vries (1943) - Scribd - Internet Archive
Heemkunde en Lichamelijke Oefening door M. Migchelsen en J. van Mourik (1942) - GvN - Internet Archive
Herfsttij der Middeleeuwen door Johan Huizinga (1949) - DBNL - Internet Archive
Jan Carel Josephus van Speijk (1935) - Delpher - Internet Archive
Karel de Frank de Groote door Frans Los (1940) - Scribd - Internet Archive
Kroniek Van De Weimar Republiek door Alex de Jonge (1978) - Internet Archive
Het Land van Rembrand: Studiën over de Noordnederlandsche Beschaving in de Zeventiende Eeuw door Cd. Busken Huet (1884) - DBNL - Internet Archive
Maar Majesteit! Koning Willem III en zijn tijd door A.W.P. Weitzel (1969) - DBNL - Internet Archive
Marianne 39 door Roland Krug von Nidda (1939) - Delpher - Internet Archive
Michiel Adriaanszoon de Ruyter (1936) - Delpher - Internet Archive
Neerlands’ Dwaling en Toekomst door P. Molenbroek - GvN - Internet Archive
De Ondergang van het Avondland door L.J. van Holk - Delpher - Amsterdam-Uni - Internet Archive (I) - Internet Archive (II)
De Oorsprong van ons Volk: 5000 jaar Noordsch-Germaansche Kultuurontwikkeling door R. Ströbel (1941) - GvN - Internet Archive
De Opkomst van de Nederlandsche Republiek (12 delen) - DBNL - Internet Archive
De Pers van de DeVlag tijdens de bezetting door Toni De Winne (1999) - Ethesis - Internet Archive
De Politieke Gestalte van Nederland door Hans de Vries - Vorming - Internet Archive
Poel van Vuur de Bombardementsoorlog Tegen Duitsland 1942 - 1945 door David Irving (1963) - Scribd - Internet Archive
Prins Bernhard - Een Politieke Biografie (1911-1986) door Wim Klinkenberg (1986) - Crash Recovery - Internet Archive
Veldtocht in Rusland door Léon Degrelle (1971) - Scribd - Internet Archive
De Wereldoorlog door A. Zijp (1915) - Scribd - Internet Archive
Willem I van Oranje (1533-1584) (1936) - Delpher - Internet Archive

Artikelen en Opstellen

De Boerenkalender door W. Pyck (2009) - Hagal - Internet Archive
Het Epos van de Indiers en de Perzen door Jan de Vries (1959) - Scribd - Internet Archive
Frankrijks Dubbele Ziel door U. van de Voorde (1944) - Vorming - Internet Archive
Heimwee naar het Paradijs door Mircea Eliade - Scribd - Internet Archive
Het Kiviksgraf door K. Hoornaert (2007) - Hagal - Internet Archive
Heydrichs nieuwsflits over Kristallnacht (10-11-1938) - Go2War2 - Internet Archive
Kalender: Vroeger en Nu (2011) - Germaans Genootschap - Internet Archive
De Middeleeuwen Herbezocht door Koenraad Logghe - Scribd - Internet Archive
Nederland aan de Saar (1935) - Delpher - Internet Archive
Nederland in de jaren 1914-1936 door Pieter van Hees (2007) - Renedeclerq - Internet Archive
Ondergang van het Avondland – Het Decadentiebegrip bij Spengler en Evola door Peter Logghe - Peter Logghe - Internet Archive
Opstand in de Jordaan!!! door Emile Verviers (1934) - Delpher - Internet Archive
Het Scheepsgraf van Sutton Hoo door N. Krekelbergh (2008) - Hagal - Internet Archive
Zwaarddans door W. Pyck (2007) - Hagal - Internet Archive

Uittreksels

Veldtocht in Rusland door Leon Degrelle (1971) uit Veldtocht in Rusland - Europese Boek - Frissekijk - Internet Archive

Citaten

Citaten Winston Churchill - Vorming - Internet Archive

Historisch Revisionisme

Boeken

De Complete Feiten over de Holocaust door "King Arthur" (2007) - Frissekijk - aaargh - Internet Archive
Drieluik over de Holocaust - Frissekijk - Internet Archive
De Fatale Aanval 22 Februari 1944 door Alfons E. Brinkhuis (1994) - Scribd - Internet Archive
Gawain's Revisionistische Weerlegging van CIDI/Nizkor's 'Holocaustvisie' door Gawain - PDFSR - Balder - Internet Archive
Holocaust Herzien door Jurgen H. Breedeveld (pseud.) - Internet Archive I - Internet Archive II
De Holocaust Industrie door Norman Finkelstein (2000) - aaargh - Internet Archive
Kamp-Toestanden 1944-'45-'48 door G.M.G.H Russel (1949) - Frissekijk - Internet Archive
Onverwerkt Verleden. Collaboratie en Repressie in België, 1942-1952 door Luc Huyse & Steven Dhondt (1991) - DBNL - Internet Archive
Oorlog Achter de Tralies door Léon Degrelle (1940) - Scribd - Internet Archive
Stierven er Werkelijk Zes Miljoen door Richard E. Harwood (2005) - aaargh - Internet Archive
De Uitbuiting van de Holocaust door Gie van den Berghe (2001) - aaargh - Serendib (I) - Serendib (II) - Internet Archive

Artikelen en Opstellen

Alle Holocaust “Gaskamers” zijn Fictie (een overzicht) door Gawain (2014) - Frissekijk - Internet Archive
Archeologische “Holocaust” Schijnopvoeringen door Gawain (2014) - Frissekijk - Internet Archive
“Auschwitz, eindstation van de dood”: Fiction Judaïca door Gawain (2014) - Frissekijk - Internet Archive
Auschwitz: Ongelooflijk Goed Gevangenenkamp door Gawain (2015) - Frissekijk - Internet Archive
'Battle of Berlin' / [een Duitsgezind commentaar op de luchtbombardementen op Berlijn en andere steden] - GvN - Internet Archive
Dagboek Anne Frank een leugen! - PDFSR - Internet Archive
Deense Holocaust Onderzoeker Ontkracht Bewering Van 6 Miljoen Joodse Slachtoffers Tijdens ' De Holocaust' - Balder - Internet Archive
Diesel Vergassingen door Gawain (2014) - Frissekijk - Internet Archive
Dr. Gie van den Berghe: Kettermaker en "ethicus" door King Arthur (2004) - Stormfront - Internet Archive
Historia: Bogus “weerlegging” over Revisionisten door Gawain (2015) - Frissekijk - Internet Archive
‘De Holocaust’, de Nieuwe Religie door Gawain (2015) - Frissekijk - Internet Archive
“De Holocaust”: een Bewezen Leugen door Gawain (2015) - Frissekijk - Internet Archive
Holocaust-Historiografie: Liegen voor Brood door Gawain (2014) - Frissekijk - Internet Archive
”Holocausteducatie” is Kindermisbruik; Een pleidooi voor Vredeseducatie door Gawain (2014) - Frissekijk - Internet Archive
De Holocaust Leugen Explodeert door Gawain (2014) - Frissekijk - Internet Archive
“Holocaust”? Welke holocaust?! door Gawain (2015) - Frissekijk - Internet Archive
Het Joods Bedrog over “Pogroms” door Gawain (2014) - Frissekijk - Internet Archive
Krom is Recht in Almelo door Gawain (2014) - Frissekijk - Internet Archive
Kunnen 6 Miljoen Lijken “Spoorloos” Verdwijnen? door Gawain (2014) - Frissekijk - Internet Archive
Een Lamentabel Vonnis in Almelo door Gawain (2015) - Frissekijk - Internet Archive
Het Leuchter Rapport door Fred A. Leuchter (1990) - VHO - Internet Archive
Leugen, je naam is Simon Wiesenthal door Gawain (2014) - Frissekijk - Internet Archive
De Leugens over de Holocaust - aaargh - Internet Archive
De Leugens over “Holocaust Crematies” door Gawain (2014) - Frissekijk - Internet Archive
De Mythe van het Zyklon-B Vertelsel door Gawain (2014) - Frissekijk - Internet Archive
Het Ontketenen van Oorlog door Gawain - (2014) Frissekijk - Internet Archive
Otto Frank Publiceerde Niet Anne's Authentieke Dagboek door Siegfried Verbeke - aaargh - Internet Archive
Over de Immorele Vervolging van Duitse Hoogbejaarde “Oorlogsmisdadigers” door Gawain (2014) - Frissekijk - Internet Archive
De “Overweldigende bewijzen van de Holocaust” door King Arthur (2004) - Stormfront - Internet Archive
De Overwinningen van het Revisionisme door Robert Faurisson - PDFSR - Internet Archive
Pater Desbois en zijn “Holocaust by Bullets” door Gawain (2014) - Frissekijk - Internet Archive
Het Proces Irving vs. Lipstadt door Gawain (2014) - Frissekijk - Internet Archive
Schelvis en de “Sobibor Holocaust” door Gawain (2014) - Frissekijk - Internet Archive
De Sobibor “Gaskamer” Farce door Gawain (2014) - Frissekijk - Internet Archive
Waar bleven de Nederlandse Joden? door Gawain (2014) - Frissekijk - Internet Archive
Wie Verwerft Onsterfelijke Holocaustroem? door Gawain (2014) - Frissekijk - Internet Archive
WO 2 Forum Holocaust prut door Gawain (2014) - Frissekijk - Internet Archive

Uittreksels

De Kamptoestanden uit Ode aan Alle Gevallenen van de Lage Landen door Rost van Tonningen - Vorming - Internet Archive

Humor

ABC voor Politiek Analphabeten door Daan Duuk (1938) - Delpher - Internet Archive
De Bedrieger Bedrogen (Stripverhaal) - GvN - Internet Archive
Het Geheimzinnig Raadselboek door Sijmen Verzamel (1934) - Delpher - Internet Archive

Jezuïeten

Boeken

Biecht van eenen Jesuit, of Historische Geheysmschriften der Jesuiten (1829) - Vrije Wereld - Internet Archive
Het Evangelie der Jezuiten door Frans Gerhardt (1826) - Vrije Wereld - Internet Archive
Filozofische en Politieke Beschouwing der Jezuieten (1825) - Vrije Wereld - Internet Archive
De Geheime Bedoelingen van de Tegenwoordige Jezuiten door Vincenzo Gioberti (1849) - Vrije Wereld - Internet Archive
Geschiedenis der Jezuiten door E. Duller (1843) - Vrije Wereld - Internet Archive
Geschiedenis van den Val der Jezuiten in de Achttiende Eeuw door Alexis de Saint-Priest (1849) - Vrije Wereld - Internet Archive
Jezuitenspiegel – Eene Ernstige Waarschuwing voor Overheden en Burgers door Frans Sebastian Ammann (1844) - Vrije Wereld - Internet Archive
Jezuïeten-Gruwelen door Bernhard Duhr (1900) - DBNL - Internet Archive
De Jezuiten, Wie zij Waren en Wie Zij Zijn - Vrije Wereld - Internet Archive
Jezuïeten en Jezuïetenstreken door C.I. Brinkman (1853) - Vrije Wereld - Internet Archive
Jezuitisme en Protestantisme, de Verwezelijking der Geheime Plannen der Jezuiten of van Rome naar Berlijn door Herman Bertholdi, Maria de B. (1853) - Vrije Wereld - Internet Archive
De Ontmaskerde Jezuit (1727) - Vrije Wereld - Internet Archive
Pascal Bestrijder der Jezuiten en Verdediger des Christendom door J.A. Fruin (1865) - Vrije Wereld - Internet Archive

Artikelen en Opstellen

Open Brief van den Paus van Rome, Clemens XIV, Waarin de Orde der Jezuïeten Wordt Opgeheven, van den 21 Julij 1773 - Leesmuseum - Internet Archive
De Jezuïtenpest de Jezuïeten en het Jezuïtismus sedert 1814 - Vrije Wereld - Internet Archive
Sophismen der Jezuiten of Grondstellingen van het Roomsch Katholijk Geloof door H. Hoveker (1852) - Vrije Wereld - Internet Archive
De Waere Iever der Jezuieten in de Verenigde Nederlanden Ontmaskert en aen Desselfs Regenten ten toon Gesteld door Jakob Adelaer (1704) - Vrije Wereld - Internet Archive
De Wandelende Jezuit in 1845 door D.H. Fikkert (1845) - Vrije Wereld - Internet Archive

Klassieke Teksten

Boeken

De Allegorie van de Grot door Plato - Verboden Geschriften - Internet Archive
Anabasis of Tocht van Cyrus door Xenophon (1929) - DBNL - Internet Archive
De Beginselen der Wetgeving door Marcus Tullius Cicero - Delpher - Internet Archive
Bhagavad Gita - Ars Floreat - Internet Archive
Bijbel - Statenvertaling - Staten Vertaling I, Bijbel, Statenvertaling II
Crito door Plato - DBNL - Internet Archive
Encheiridion door Epictetus - Ars Floreat - Internet Archive
De Illias door Homerus - Delpher - Internet Archive
De Illias door Homerus - Delpher - Internet Archive
Koning Oedipus door Sophocles - Gutenberg - Internet Archive
Levens - Alexander en Caesar door Plutarchus (1898) - DBNL (I) - DBNL (II) - Internet Archive
De Levens van Doorluchtige Grieken en Romeinen, Onderling Vergeleeken door Plutarchus - Delpher - Internet Archive
Nomoi door Plato - Ars Floreat - Internet Archive
Overpeinzingen door Marcus Aurelius Antoninus - Ars Floreat - Internet Archive
Phaidoon door Plato - DBNL - Internet Archive
Phaidoon door Plato - DBNL - Internet Archive
Politeia door Plato - Ars Floreat - Internet Archive
Prometheus Geboeid door Aeschylus (1912) - DBNL - Internet Archive
De Republiek door Plato - DBNL - Internet Archive
De Ridders door Aristofanes - DBNL - Gutenberg - Internet Archive
Over de Samenzwering van Lucius Sergius Catilina door Caius Crispus Sallustius - Delpher - Internet Archive
Sokrates' Verdediging door Plato - DBNL - Internet Archive
Upanisads met commentaar van Sankara (Isha) - Ars Floreat - Internet Archive
Upanisads met commentaar van Sankara (Kena) - Ars Floreat - Internet Archive
Upanisads met commentaar van Sankara (Katha) - Ars Floreat - Internet Archive
Verdediging van Socrates en Crito door Plato - DBNL - Internet Archive
Verdediging van Sokrates door Plato - DBNL - Internet Archive

Artikelen en Opstellen

Brief aan Menoeceus door Epicurus - Verboden Geschriften - Internet Archive
Het leven van Sertorius Door Plutarchus - Koxkollum - Internet Archive
Over de Letter E in Delphi Door Plutarchus - Verboden Geschriften - Internet Archive

Kolonialisme

Boeken

Blank Nieuw-Guinea door P.E. Winkler (1935) - Delpher - Internet Archive
De Komende Oorlog in het Verre Oosten door P.E. Winkler (1937) - Delpher - Internet Archive
Ons Indië in Vogelvlucht door J. Pothuis (1935) - Delpher - Internet Archive
De Waarheid over Abessinië door G.C. Baravelli (1937) - Delpher - Internet Archive
De Waarheid over Italië-Abessinië door J. van Starkenburg (1935) - Delpher - Internet Archive

Kranten, Tijdschriften, Dagbladen en Nieuwsbrieven

Hele verzamelingen

Agrarische Post / Boer en Erf - GvN
Bellum - Zwart Front - Internet Archive
Fascistisch Studieblad voor de Jeugd GvN - Laraj - Internet Archive
Hamer - Delpher - Europese Boek - Internet Archive
Heemland - Heemland
IJzerwake - IJzerwake - Internet Archive
Joris van Severen - JvS
De Misthoorn - Delpher - Internet Archive 40/41 - Internet Archive 42
De Nationaal-Socialistische Vrouw - GvN - Internet Archive
Het Nationale Dagblad - Delpher
Nederlandsch Vrouwenleven - GvN - Internet Archive
NSVO-Nieuws - GvN - Internet Archive
NS-Nieuwsbulletin - Nazi Lauck NSDAP/AO (I) - Nazi Lauck NSDAP/AO (II) - Internet Archive
Ontwakend Volk - GvN - Internet Archive
Opvoeding in Volkschen Geest - GvN
De Schouw - Delpher - Internet Archive - Internet Archive
Storm - Delpher
Volk en Vaderland - Delpher
Vorming/Volksche Wacht - GvN - Internet Archive - Internet Archive
De Waag - Delpher
De Wolfsangel/Der Vaderen Erfdeel - GvN - Internet Archive 36/38 - Internet Archive 38/39
De Zwarte Soldaat - Delpher

Losse edities

Hamer Maandblad No 1. October 1940 door Nico de Haas, J.C. Nachenius, Volksche Werkgemeenschap - Internet Archive
Hagespraak
2de Hagespraak (1937) - Delpher - Internet Archive
3de Hagespraak (1938) - Delpher - Internet Archive
4de Hagespraak (1939) - Delpher - Internet Archive
De Misthoorn No. 109 6 September 1941 door J. Nijsse - Internet Archive
Ontwakend Volk No. 10 April 1939 door Nenasu - Internet Archive
De Nationaal Socialistische Vrouw 15 Juni 1942 door NENASU - Internet Archive
Opvoeding In Volkschen Geest Juli 1944 door NENASU, J. Hettema - Internet Archive
Storm Blad Der Nederlandsche SS - No. 1 - April 1941 door Nico de Haas - Internet Archive
Der Vaderen Erfdeel Oktober 1938 door Volksche Werksgemeenschap - Internet Archive
Volk en Vaderland No. 1 - 7 Januarie 1933 door George Kettmann - Internet Archive
Volksche Wacht Nr. 10 April 1940 door Stichting der Vaderen Erfdeel - Internet Archive
De Waag No. 4 - 6 Februari 1937 door Th B.F. Hoyer - Internet Archive
De Wolfsangel No. 11 Strijdblad Voor Nederlandsch Volksbewustzijn April 1937 door NENASU - Internet Archive
De Zwarte Soldaat No. 40 19 Juni 1942 door C. Wiegel - Internet Archive

Krijgswetenschap, vechtkunst en het Leger

Boeken

Factbook - Korps Commandotroepen - Korps-Commando Troepen - Internet Archive
Handboek Presentatie KLU - Onderscheidingenhuis - Internet Archive
Handboek voor den Soldaat (KMA Breda) (1937) - DBNL - Internet Archief
Handleiding tot de Kennis der Krijgskunst, voor de Kadetten van alle Wapenen door J.J. van Mulken (1858) - Delpher - Internet Archive
Handleiding voor het Onderwijs in de Schermkunst door C. Siebenhaar (1858) - Delpher - Internet Archive
Inleiding tot de Wapenkunde door J.C.P.W.A. Steenkamp (1939) - Delpher - Internet Archive
De Kunst van het Oorlogvoeren door Sun Tsu - Vrije Wereld - Internet Archive
Polemologie. Een Inleiding tot de Wetenschap van Oorlog en Vrede door B.V.A. Röling (1973) - DBNL - Internet Archive
De Schermkunst voor het Volksonderwijs Geschikt Gemaakt door M. Regoor (1866) - Delpher - Internet Archive
De Schuldigen bij de Marine Volgens het Principe der Verantwoordelijkheid in het Recht van Morgen door Habeo Teneo (1934) - Delpher - Internet Archive
Taktiek der Drie Wapens: Infanterie, Kavalerie en Artillerie, op Zich- Zelve en Verbonden, in den Geest der Nieuwere Krijgsvoering door Karl von Decker (1831) - Delpher - Internet Archive
Te Paard: Militair Ruiterbewijs (2006) - Militair Ruiterbewijs - Internet Archive

Artikelen en Opstellen

Cyber-Operaties en Militair Vermogen - UVA - Internet Archive

Kunst

Boeken

Beknopt Kunstwoordenboek door I.M. Calisch en N.S. Calisch (2014) - DBNL - Internet Archive
Heraldiek en Ex-libris door C. Pama (1943) - GvN - Internet Archive
Kunst en Scholastiek door Jacques Maritain - Scribd - Internet Archive
Rembrandt (1936) - Delpher - Internet Archive
De Rembrandt-Duitser Julius Langbehn door Sigebertus Rombouts (1940) - Scribd, Internet Archive
De Verpanding - Hoe de Rabobank op de Kunst van haar Klanten Jaagt door Paulien Derwart - Don Quijotte - Internet Archive
De Vroeg-Nederlandse Schilderkunst door Marc. Eemans - Scribd - Internet Archive

Artikelen en Opstellen

Inleiding Tot de Surrealist Marc Eemans door Jos Murez uit Ons Erfdeel. Jaargang 15, (1972) - Scribd - Internet Archive
Italiaans Futurisme en Zijn Invloed op de Belgische Avant-Garde-Schilderkunst door Kurt Ravyts - Scribd - Internet Archive
Kunst en Psychose door Hendrik de Man - Scribd - Internet Archive
Marc. Eemans, Magisch Idealist door Roeland Raes - Scribd - Internet Archive
Marc Eemans door Roger Geerts (1986) - Scribd - Internet Archive
Om Wille van het Leven door George Kettmann (1936) - Delpher - Internet Archive
Over de Betekenis der Muziekwetenschap door Herman Wirth - Scribd - Internet Archive
Suzannne van Damme door Roger Bodart - Scribd - Internet Archive

Liederen

Boeken

Dietsche Trekvogels - Spelwijzer en Tekstboek - Scribd - Internet Archive
Gezelschapsliederen in Volkse Trant - Scribd - Internet Archive
Het Hartvuur Heilig (1939) - Delpher - Internet Archive
Hou Zee! Liederen voor de N.S.B. (1931) - Delpher - Internet Archive
Hou Zee! Liederen voor de N.S.B. (1934) - Delpher - Internet Archive
Hou Zee! Liederen voor de N.S.B. (1935) - Delpher - Internet Archive
Jong Nederland zingt zijn volksliederen - GvN
Liederenboek N.S. Studentenfront (1942) - Scribd - Internet Archive
Liederenblad der Volksche Werkgemeenschap (1941) - Scribd - Internet Archive
Nieuw Europa zingt - GvN -
NS-Liederen in België 1940-1944 door Laurens De Strijcker (2002) - Ethesis - Internet Archive
Onze roep : liederen voor den Nationale Jeugd Storm - GvN
De W.A. Zingt (1941) - GvN - Scribd - Internet Archive
Het Wilhelmus (1935) - Delpher - Internet Archive
Zangbundel van den Nationale Jeugdstorm - Scribd - Internet Archive
Zangbundel van den Nederlandschen Arbeidsdienst - Scribd - Internet Archive
Zangbundel der W.A - GvN
Zingend Nederland (1938) - Delpher - Internet Archive
Zomer-Zangfeesten der N.S.B. - Scribd - Internet Archive
Zoo zingt de N.S.B. - Scribd - Internet Archive
Zwart-rood banier door Melchert Schuurman - GvN

Los

Dietschlied door Jan Coenraad Nachenius - GvN - Internet Archive
Fascistisch Strijdlied : Op! Ten strijde jonge lieden! Schaart U onder onze vanen... - GvN
Kameraad! straks komt de groote dag, dat ons doel ten leste werd bereikt... (1941) - GvN
Vrijheid en Recht door Melchert Schuurman Jr - GvN
Vrouwen in een Strijdend Volk : N.S.V.O. lied - GvN
Wien Neerlands Bloed Hendrik Tollens- Amsterdam-Uni - Ableekes - Wikisource
Waar de Blanke Top der Duinen door Pieter Louwerse - Volksliedjes, Liederenbank, GvN
Tekst van het Wilhelmus - Koninklijk Huis - Wikisource - Songteksten

Links, rechts en massa-immigratie

Boeken

Binnen Zonder Kloppen door Pieter Lakeman (1999) - Stormfront - Internet Archive
Het Communisme in zijn Ware Gedaante door J. Sebestyén (1925) - Delpher - Internet Archive
Het Einde der Democratie door H.J. van Houten (1935) - Delpher - Internet Archive
Fascisme, Wat Het is en Hoe Het te Bestrijden door Leon Trotsky (1940) - Marxist - Internet Archive
God en de Staat door Michael Bakoenin (1871) - Don Quijotte - Internet Archive
In Debat over Nederland - WRR - Internet Archive
Individualisme en Socialisme door Oscar Wilde (1913) - Wikisource - Gutenberg - Internet Archive
Een Inleidend Officieel Verslag van de Gruwelen in Zuid-Spanje (1937) - Delpher - Internet Archive
De Kwestie Europa door Jos de Beus, Jeannette Mak (2009) - Dinghal - Internet Archive
Lenin Stinkt en Andere Satirische Geschriften Gekozen door Wim Zaal door Erich Wichman (1928) - Scribd - Internet Archive
Macht en Verantwoordelijkheid door Kees Schuyt (2007) - Dinghal - Internet Archive
De Malaise van de Multiculturaliteit door Wim van Rooy - Google Books
Nieuw Babylon in Aanbouw. Nederland in de Jaren Zestig door James C. Kennedy (1955) - DBNL - Internet Archive
Over het Recht om Wij te Zeggen door Kees Schuyt (2009) - Dinghal - Internet Archive
Sluiproutes Van de Macht door Jules Van Rooyen (2010) - Google Books
De Socialisten: Personen en Stelsels Deel 1: Het Socialisme vóór de Negentiende Eeuw door H.P.G.Quack (1911) - DBNL - Internet Archive
Troelstra door R. Groeninx van Zoelen (1937) - Delpher - Internet Archive
Vlaamse Regering: Beleidsnota Integratie & Inburgering 2014-2019 - Scribd - Internet Archive
Het Zwartboek van het Communisme door Stéphane Courtois en Robert Laffont

Artikelen en Opstellen

Altijd maar weer Foucault: Het Einde van de Humaniora door Willen Jan Hilderink - Jalta - Internet Archive
AZC-Alert - Stop de Asielindustrie - AZC-Alert - Internet Archive
België – Deel 1. Samenzweringstheorieën door François De Wit (2004) - Antroposofie - Internet Archive
België – Deel 2. Waarom Brussel, waarom België? door François De Wit (2004) - Antroposofie - Internet Archive
België – Deel 3. door François De Wit (2004) - Antroposofie - Internet Archive
Enkele Elementaire Opmerkingen bij het Recht op Vrije Meningsuiting door Noam Chomsky (1980) - aaargh - Internet Archive
Europees Dieventuig aan het Werk door Gawain (2015) - Frissekijk - Internet Archive
Griekse Tragedie door Gawain (2015) - Frissekijk - Internet Archive
Libertarisme Omvergeworpen door Greg Johnson - Counter-Current - Zoekraad - Internet Archive
Na de Roes van de Verzorgingstaat, de Kater van het Fascisme? door Alissa Zinovievna Rosenbaum - Mediafire - Internet Archive
De Ondergang van ons Volk door Othala - Frissekijk - Internet Archive
Tolerantie door Matthias Storme - Scribd - Internet Archive

Uittreksels

Het Faillissement van het Parlementaire Stelsel door J.H. Valckenier Kips uit Het faillissement van het parlementaire stelsel (1908) - Vorming - Internet Archive
Geef mij maar Amerika! door W.M. Van den Hout uit Geef mij maar Amerika!: Cultureele Penetratie (1944) - Vorming - Frissekijk - Internet Archive
In de Naam van de Vrouw, de Homo en de Allochtoon (uitreksel) door Bart Croughs (1995) - Bart Croughs - Internet Archive
Lenin stinkt door E. Wichman uit Lenin stinkt en andere satirische geschriften (1971) - Vorming - Internet Archive
Mei 68 door E. Arckens - Scribd - Internet Archive
Over de Multikulturele Willekeur van het Pluralisme in de Kunst door Hans Jurgen Syberberg (1994) - Frissekijk - Internet Archive
Racisme Fanatique Total ou la Mort! door L.F. Céline uit Van de Ene Dood naar de Andere: Brieven, Artikelen en Polemieken (1994) - Vorming - Internet Archive
Superman, Volkswagen en Lazar Kaganovich door William Luther Pierce - Frissekijk - Internet Archive

Meijer, Arnold

Boeken

Anti-Colijn (1937) - Delpher - Internet Archive
De Burcht van Schaepman een Ruïne... (1936) - Delpher - Internet Archive
Dagboek van Nr. 195-3532 (1939) - Delpher - Internet Archive
Het Nederlandsch Volksfascisme en de Joden - GvN - Frissekijk - Internet Archive (I) - Internet Archive (II)
Samenwerking? - Naar de Eenheid op Reëelen Grondslag - GvN - Internet Archive
Terug uit de Gevangenis... (1938) - Delpher - Internet Archive
Van Democratische Wanorde naar de Fascistische Orde (1934) - Delpher - Internet Archive
Vier Weken Spanje (1937) - Delpher - Internet Archive
Wat wil Zwart Front (1935) - Delpher - Internet Archive
Wij Vergaan (1932) - Delpher - Internet Archive

Artikelen en Opstellen

Alles voor ons Vaderland Nederland (1941) GvN - Internet Archive
Arnold Meijer Installeert de Cultureele en Sociaal-Economische Kamers van Nationaal Front (1940) - GvN - Internet Archive
Boer, het is Tijd! (1935) - Delpher - Internet Archive
Nederland en de Joden - GvN - Internet Archive (I) - Internet Archive (II)
Nederland en het Nieuwe Europa (1940) - GvN - Dinghal - Internet Archive
Nederland in de Branding (1940) - GvN - Internet Archive
Neen, Mussert! (1938) - Delpher - Internet Archive
Tusschen Leeuw en Adelaar (1945) - GvN - Internet Archive
Waarheen Nederland? (1940) - GvN - Internet Archive

Uittreksels

Beginselprogram van de Spaanse Falanx uit Vier weken Spanje (1937) - Vorming - Internet Archive

Citaten

Arnold Meijer (citaten) - Vorming - Internet Archive

Misdaad en strafrecht

Boeken

Als Ze Maar van me Afblijven door Laurens Buijs, Gert Hekma, Jan Willem Duyvendak (2009) - Scribd - Internet Archive
Dagboek Maaike Vaatstra, deel 2 - PDFSR - Internet Archive
De Demmink Doofpot door J. Poot sr - Demink Doofpot - Internet Archive
Criminaliteit en Criminaliteitsbestrijding in Nederland door Erwin R. Muller - Google Books
Euthenasie: Het Proces van Rechtsverandering Heleen Weyers (2004) - Dinghal - Internet Archive
Jaarrapport Integratie 2013 - Nageltje - Internet Archive
Solidariteit en Slachtofferschap door Hans Boutellier (1992) - Dinghal - Internet Archive
De X dossiers – Wat België niet mocht weten over de zaak-Dutroux door Annemie Bulté, Douglas De Coninck en Marie-Jeanne Van Heeswyck (1999) - Edgewanderer - Internet Archive
Zedendelinquentie en Etniciteit: Een Exploratief Onderzoek op Basis van Politiegegevens door Anton van Wijk en Arjan Blokland - Frissekijk - Internet Archive

Artikelen en Opstellen

Besluiten op Grond van Titel VI van het EU-Verdrag (Kaderbesluit 2008/913/JBZ van den Raad van 28 november 2008) - VHO - Internet Archive
Gerechtshof Amsterdam - 27 april 2000 (bij vervroeging) - in de zaak van: SIEGFRIED MARIA THEO CORNEEL VERBEKE - VHO - Internet Archive
Hoge Raad (Strafkamer) 25 november 1997, nr.105393 - VHO - Internet Archive
Verschillen in Straftoemeting in Soortgelijke zaken - Extreem Rechts - Internet Archive

Mussert, Anton

Boeken

Arbeidsdienst een Rede Over Arbeidsdienstplicht (1942) - GvN - Scribd - Internet Archive
Gezagsondermijning in Indië (1935) - Delpher - Internet Archive
Grondslag der Herrijzenis: Ons Volksch Ontwaken (1945) - GvN - Scribd - Internet Archive
Ik Geef U Rekenschap, Zo Staat het met de N.S.B. (1941) - GvN - Scribd - Internet Archive
Juist Nu het Hoofd Omhoog (1944) - GvN - Scribd - Internet Archive
De N.S.B. in Oorlogstijd: de Feiten - GvN - Scribd - Internet Archive
Nederland en de Germaansche Statenbond - GvN - Scribd - Internet Archive
Neerlands Toekomst - GvN - Scribd - Internet Archive
Landdagrede van Mussert, 12 october 1935: "Moeten wij Rusland helpen aan een oorlog in Europa? (1935) - Delpher - Internet Archive
Onze Strijd voor het Nederlandsche Volk (1943) - GvN - Scribd - Internet Archive
De Politieke Gang van het Nederlandsche Volk (19 juli 1944) - GvN - Scribd - Internet Archive
Spionnage ontrafeld - GvN - Scribd - Internet Archive
Richtlijnen voor een Nederlandsch-Belgische Overeenkomst (1927) - Internet Archive
De Toekomst van Nederland - GvN - Scribd - Internet Archive (1942)
Vijf Nota's van Mussert aan Hitler (1941) - GvN - NIOD - Internet Archive

Artikelen en Opstellen

12 Jaren van Strijd voor het Nederlandsche Volk (1943) - Scribd - Vorming - Internet Archive
Dure Romantiek (1941) - Scribd - Internet Archive
Kent gij de Waarheid over Oss? - Scribd - Vorming - Internet Archive
Landverraad (1940) - Scribd - Internet Archive
Van Mannheimer tot Mannerheim (1942) - Scribd - Internet Archive
Mussert Spreekt (1934) - Delpher - Internet Archive
Naar een Nieuw Nederland - Vorming - Internet Archive
De Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland en de Cultuur (1935) - Delpher - Internet Archive
Op Vasten Bodem: de Rede van den Rijkscommissaris (1941) - Scribd - Internet Archive
Over den Nederlandschen Staat in het Nieuwe Europa (1942) - Scribd - Internet Archive
Rechtsverkrachting: Een Symbool van het Ondergaande Stelsel (1940) - Scribd - Internet Archive
De Schim uit het Verleden (1942) - Scribd, Vorming, Internet Archive
Spionage Ontrafeld (1941) - Internet Archive
Verzuimde Kans (1941) - Scribd - Internet Archive
Zinloos Geofferd (1942) - Scribd - Internet Archive

Nationalisme, Blank Nationalisme en Vlaamse beweging

Boeken

Brussel Vonnist Mussert tot den Mutserd! door Segher van Loven (1937) - Delpher - Internet Archive
Celbrieven door Wies Moens (1923) - DBNL - Internet Archive
Critiek der Dietsche Beweging door Hub Cuypers (1935) - Delpher - Internet Archive
Face au Mur door Filip de Pillecyn (1979) - DBNL - Internet Archive
Greep naar de Macht. Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933-1945 door Bruno de Wever (1994) - DBNL - Scribd - Internet Archive
‘Literatuur en Vlaamse Beweging. Tot 1914’ door Piet Couttenier (1957) - DBNL - Internet Archive
‘Nationale beelden in de Vlaamse literatuur van de negentiende eeuw’ door Piet Couttenier (1999) - DBNL - Internet Archive
René De Clercq en Duitsland door Winfried Dolderer - Renedeclerq - Internet Archive
De Schaduw van de Leider door Bart de Wever - Scribd - Internet Archive
Toch Oranje Boven! door Pieter Louwerse - DBNL - Internet Archive
Twee Vlaamsche Voordrachten door Cyriel Verschaeve (1920) - DBNL - Internet Archive
Verzameld werk (1959-1960) door Filip de Pillecyn - DBNL - Internet Archive
Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging door H.J. Elias (1972) - DBNL - Internet Archive
De Vlamingen en Wij door N.E. der Lander (1935) - Delpher - Internet Archive
Volkseenheid door Geert Ruygers (1940) - GvN - Internet Archive
Volkskunde en Groot-Germaanse cultuurpolitiek in Vlaanderen, 1934-1944. door Björn Rzoska, Barbara Henkens (2003) - Journal Belgian History - Internet Archive
De Volksstaat door J.H. Valckenier Kips (1939) - Delpher - Internet Archive
Were Di door Maarten van Ruysdael - GvN - Laraj - Internet Archive

Artikelen en Opstellen

88 Grondregels door David Lane - Dinghal - Internet Archive
Biografie Houston Stewart Chamberlain - HSChamberlain - Internet Archive
De Clercq en Domela, Kinderen van de Romantiek (2006) - Renedeclerq - Internet Archive
De Eenheid der Nederlandsche Natie door J.H.H. Hülsmann (1933) - Delpher - Internet Archive
Filip de Pillecyn en de Duitse Connecties. Een Interpretatie. door Hedwig Speliers uit Zacht Lawijd - DBNL - Internet Archive
Gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Arnhem - NVU - Internet Archive
Gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Purmerend - NVU - Internet Archive
Gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Westland - NVU - Internet Archive
Groot-Nederland versus Heel-Nederland? Door Ruud Bruyns (2001) - Roepstem - Internet Archive
Een Merkwaardige Rede – Toespraak door Staf De Clercq (10-11-1940) - Go2War2 - Internet Archive
Houston Stewart Chamberlain - De Cultuurstrijd van de Volkeren! door Constant Kusters (2011) - NVU - Internet Archive
Inter-Nationalisme door Matthias Storme (2001) - Scribd - Internet Archive
Jeugd Moet Stormen door W. Pyck (2008) - Hagal - Internet Archive
De Jongnederlandsche Gemeenschap (1932) - Delpher - Internet Archive
Notities betreffende Hermann Felix Wirth door L. Buning (1974) - Vorming - Internet Archive
Programma van het Verdinaso - Vorming - Internet Archive
Othmar Spann: een Katholieke Radicale Traditionalist door Maurits Cailliau (2014) - Academia - Internet Archive
Redevoering: Uitgesproken in de Feestzaal van de Koninklijke Maatschappij van Dierkunde te Antwerpen, op 11 Oogst 1912 door Rendeclerxq - Internet Archive
Tien Punten voor een Beter Arnhem! - NVU - Internet Archive
Tien Punten voor een Beter Purmerend! - NVU - Internet Archive
Twaalf Punten voor een Beter Westland! - NVU - Internet Archive
De Vlaamsche Beweging en de Gebondenheid der Nederlanden door Joris van Severen (1936) - Internet Archive
Het Vlaams-Nationalisme na de Tweede Wereldoorlog door Bart de Wever - Scribd - Internet Archive
Wat is en wat wil de Dietsche Trekvogel? door H. Wirth uit Wat is en wil de Dietsche Trekvogel? - Vorming - Internet Archive

Uittreksels

Naar een Vlaamsche Danskunst door Elsa Darciel (1941) - Scribd - Internet Archive
Pennoen! door Raymond Vervliet (1978) - DBNL - Internet Archive
Robrecht de Smet door Kurt Ravyts - Scribd - Internet Archive
Ten Huize Van… (Filip de Pillecyn) door Joos Florquin (1959) - DBNL - Internet Archive
Ten Huize Van… (Prof. dr. P. Geyl.) door Joos Florquin (1961) - DBNL - Internet Archive
Ten Huize Van… (Albert Servaes) door Joos Florquin (1974) - DBNL - Internet Archive
Ten Huize Van… (Urbain van de Voorde) door Joos Florquin (1971) - DBNL - Internet Archive
Ten Huize Van… (Armand Preud’Homme) door Joos Florquin (1972) - DBNL - Internet Archive
Ten Huize Van… (Wies Moens) door Joos Florquin (1976) - DBNL - Internet Archive
Ten Huize Van… (Anton van Wilderode) door Joos Florquin (1978) - DBNL - Internet Archive
Ten Huize Van… (Dr. Gerard Knuvelder) door Joos Florquin (1978) - DBNL - Internet Archive
Wat Wij Willen door Rene de Clercq - DBNL - Internet Archive

Nationaalsocialisme

Boeken

Alfred Rosenbergs Mythe door Marc van Limbergen - Scribd - Internet Archive
Beginselen van het Nationaal-Socialisme door J.H. Carp (1942) - GvN (I) - GvN (II) - Vorming - Internet Archive I - Internet Archive II
Dit moet gij weten over de Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden door Jan de Haas (1943) - GvN - Internet Archive
Idee en Gedaante van het Groot-Duitse Rijk door Kurt O. Rable (1942) - Nenaso - Internet Archive
Karl Haushofer en het Nationaal-Socialisme: Tijd, Werk en Invloed door Perry Pierik (2006) - RePub - Internet Archive
Leven in Tweespalt: Nagelaten Geschriften van een Nationaal-Socialist door George Kettmann (2001) - Whubert - Internet Archive
Een Leven Lang Nationaal-Socialist door Tobie Goedewaagen (2012) - Amsterdam-Uni - Internet Archive
Mein Kampf door Adolf Hitler - NSEuropa - Download Mein Kampf - Internet Archive
Moeder, Vertel eens Wat van Adolf Hitler door Johanna Haarer - GvN
De Mythe van de XXe Eeuw door Gerardus Horreüs de Haas (1937) - DBNL - Internet Archive
Nationaal-socialisme en Germaansche Volksaard door H. Reydon (1936) - Delpher - Internet Archive
Het Nationaal Socialistische Beeld van de Geschiedenis der Nederlanden door Ivo Schöffer (1978) - DBNL - Scribd - Internet Archive
De Nationaal Socialistische Beweging in Nederland in verband met ons Christelijk volkskarakter en onze Germaansche volksaard door E.J. Roskam (1934) - Delpher - Internet Archive
Nationaal Socialistische Levenshouding door R. van Genechten (1941) - GvN - Scribd - Internet Archive
Nederlanders in de Waffen-SS door Edwin Meinsma (2000) - NRAC - Internet Archive
De Oorsprong van het ‘Eigene' Nederlands Vroegste Verleden, Archeologie en Nationaal-Socialisme door Martijn Eickhoff (2003) - Academia - Internet Archive
Van Racisme tot Nationaal-Socialisme door E. de Schaepdrijver (1935) - DBNL - Internet Archive
De S.S. Als Kamporganisatie door Heinrich Himmler - Vorming - Internet Archive
De SS en Nederland. Documenten uit SS-Archieven, 1935-1945 - NIOD deel 1 - NIOD deel 2 - Internet Archive (deel I) - Internet Archive (deel II)
Schrijvers op het Foute Been door Willem Huberts (2004) - Whubert - Internet Archive
De Strijd Tusschen Nat.-socialisme en Fascisme Eenerzijds en Kapitalisme en Bolsjewisme Anderzijds (1941) - GvN - Internet Archive
Taalpolitiek door J. van Ham (1944) - GvN - Internet Archive
Het Tijdperk van het Volk: de Nationaal-Socialistische Revolutie in Nederland door A.J. de Vaan - GvN - Internet Archive
De Vlaamse Oostfronters. Sociaal Profiel en Wervingsverloop, november 1941-augustus 1944 door Kristof Carrein - Cegesoma - Internet Archive
Het Volksche Element in het Nationaal-Socialisme door F. van Schoping - GvN - Internet Archive
Wat Brengt de Democratie met Hare Satellieten: Marxisme, NSB en Eenheid door Democratie? (1930) - Delpher - Internet Archive

Artikelen en Opstellen

Programma NSDAP (25 punten) (1920) - Vorming - Go2War2 - NSEuropa - Internet Archive (I) - Internet Archive (II)
Aan de Duitse landbouw op 5 April 1933 in het Herenhuis door Adolf Hitler - Nenaso - Internet Archive
Kritiek Van Een 'veteraan' Op De Hedendaagse Beweging door Karl Quandt (2007) - NS-Europa - Internet Archive
Henri Bruning en het Nationaal-Socialisme door J.J. Kelder (1986) - Menno ter Braak - Internet Archive
Herlevend Nederland : Tentoonstelling over de Nationaal-Socialistische Revolutie in het Nederlandsche Volk door Jan de Haas (1942) - GvN - Internet Archive
Hitlers Obersalzberg-toespraak (22-08-1939) - Go2War2 - Internet Archive
Inleiding. In George Kettmann, De Verdrevene door Willem Huberts (2010) - Whubert - Internet Archive
Joachim Peiper - NSEuropa - Internet Archive
Naar Aanleiding der Opening van de Rijksdag op 21 maart 1933 door Adolf Hitler - Nenaso - Internet Archive
De Nationaalsocialistische Patriot. Een Biografisch Werk over Daniël Krantz door Steven Bergwerff (2014) - Skript - Internet Archive
De NationaalSocialistische Levenswijze: Een Aantal Observaties van Persoonlijk Gedrag - NSEuropa - Internet Archive
Nationaal-Socialistisch Taalbeleid in Nederland Voor en Tijdens de Bezetting 1940-1945 door Marko Simonović (2006) - Comenius - Internet Archive
SS-Obergruppenfuhrer Reinhard Heydrich door H.H. Norden - NSEuropa - Internet Archive
Toespraak Goebbels in Berlijn (18-02-1943). Nun, Volk, steh auf und Sturm, brich los! - Go2War2 - Internet Archive
Toespraak Goebbels in München (26-07-1941) - Go2War2 - Internet Archive
Toespraak Himmler in Poznan (04-10-1943) - Go2War2 - Internet Archive
Die Ostlegionen - NSEuropa - Internet Archive
Ontwerp-Bestek voor het Nationaal-Socialistische Schip van Staat door A. Smit (193X) - Delpher - Internet Archive
Op het Congres van het Duitse Arbeidsfront te Berlijn op 10 Mei 1933 door Adolf Hitler - Nenaso - Internet Archive
Optimisme Is Misdadig! - NS-Europa - Internet Archive
Het Persoonlijk Leven is Dood: Lang Leve het Volk! - NSEuropa - Internet Archive
Tot de Rijksstadhouders in de Rijkskanselarij te Berlijn, 6 Juli 1933 door Adolf Hitler - Nenaso - Internet Archive
Sportpalastrede van Joseph Goebbels (18 februari 1940, Berlijn) - Vorming - Internet Archive
Uit de Nevelen van Gisteren door Henk Feldmeyer - Herdenking - Internet Archive
Van het Nationale Socialisme tot NationaalSocialisme - NSEuropa - Internet Archive
De Verdrevene van George Kettmann: Een Nationaalsocialistische Novelle door Willem Huberts (2011) - DBNL - Internet Archive
Voor 2 Miljoen Arbeiders op l Mei 1933 naar Aanleiding van de Dag van de Nationale Arbeid door Adolf Hitler - Nenaso - Internet Archive
Voor de Rijksdag op 17 Mei 1933 door Adolf Hitler - Nenaso - Internet Archive
Voor de Rijksdag op 23 Maart 1933 door Adolf Hitler - Nenaso - Internet Archive
Wat de Weg van het Nationaalsocialisme Inhoud door David Myatt - Internet Archive
Wat Denkt het Nederlandsch Nationaal-Socialisme over Democratie en Parlementair Stelsel? (1940) - GvN - Internet Archive
Wat Denkt het Nederlandsch Nationaal-Socialisme over het Volk en ons Voorgeslacht? (1940) - GvN - Internet Archive
Wat is het Nederlandsche Nationaal-Socialisme? door Ernst Voorhoeve (1940) - GvN - Internet Archive
Wat is NationaalSocialisme? door David Myatt - NSEuropa - Internet Archive
Wat Is, Wat Wil de Nederlandsche SS uit Storm (1941) - Vorming - Internet Archive

Uittreksels

Literatuur onder het Hakenkruis door Wendel von der Au (1939) - DBNL - Internet Archive
Het Verraad van Röhm uit Het rijk van den Fuhrer door Johannes Öhquist - NSEuropa - Internet Archive

Nieuwrechts, Populisme en Conservatisme

Boeken

De Agenda van Hoop en Optimisme: Een tijd om te kiezen: PVV 2010-2015 - Parlement - Internet Archive
Het Conservatisme: Kritiek van de Verlichting en de Moderniteit door A.A.M. Kinneging - Burkestichting - Internet Archive
Groen van Prinsterer, Dr. Kuyper en Mussert door J.H.H. Wamelinck - GvN - Internet Archive
Manifest voor Europees Herstel en Vernieuwing door Alain de Benoist & Charles Champetier (2000) - Internet Archive (I) - Roepstem - Internet Archive (II)
Nieuw Rechts in Vlaanderen. Het Gedachtegoed van het Nieuw Rechtse tijdschrift ‘Teksten, Kommentaren en Studies’ door Sofie Delporte - Ethesis - Internet Archive
Ongeloof en Revolutie door G. Groen van Prinsterer - DBNL - Internet Archive
De Opstand der Horden door Jose Ortega Y Gasset (1933) - Scribd - Internet Archive
De Puinhopen van Acht Jaar Paars door Pim Fortuyn (2002) - DBNL - Internet Archive
PVV Verkiezingsprogramma - Groningen-Uni - Internet Archive
Souvereiniteit in Eigen Kring: Rede ter Inwijding van de Vrije Universiteit door Abraham Kuyper (1880) - Internet Archive
De Teekenen des Tijds door G.J.P.J. Bolland (1921) - DBNL - Internet Archive
Uitspraken, van PVV leider Wilders en andere PVV Woordvoerders, die Aanzetten tot Haat en Discriminatie of Bevolkingsgroepen Beledigen - Nederland Bekent Kleur - Internet Archive
Vrijheid! door Adam Kokesh (2014) - Dinghal - Internet Archive
Zes Lezingen over Helden Heldenvereering en Heldengeest in de Geschiedenis door Thomas Carlyle (1923) - Scribd - Internet Archive
Zuivere Rede en Hare Werkelijkheid: Een Boek voor Vrienden der Wijsheid door G.J.P.J. Bolland (1909) - DBNL - Internet Archive

Artikelen en Opstellen

Concept-Partijprogramma Populistische Partij door Gawain (2015) - Frissekijk - Internet Archive
Onderscheid Nederlandse Burgers / Vreemdelingen door Gawain (2015) - Frissekijk - Internet Archive
Ons Manifest voor een Europees Herstel door Deltastichting - Deltastichting - Internet Archive
Over Weerbaarheid door A. Goethals (2009) - Hagal - Internet Archive
Radicaal Ecologisme door W. Pyck (2009) - Hagal - Internet Archive
Het Verdrag tot Vaststellen van een Grondwet voor Europa: Een Valstrik door Philior (2005) - 3rddimension - Internet Archive
Volksbelang Nederland Uiteenzetting 50 Punten door Gawain (2015) - Frissekijk - Internet Archive
Vox Populi: Nieuwe Populistische Partij door Gawain (2015) - Frissekijk - Internet Archive

Uittreksels

Bolland, Verviers en Wichman door P. Tienen uit Geschiedenis der conservatieve revolutie in Nederland (1958) - Vorming - Internet Archive
Conservatisme door Emile Verviers uit De kentering van het materialistische denken (1927) - Vorming - Internet Archive
Geschiedenis van de Conservatieve Revolutie in Nederland door P. Tienen uit Geschiedenis der conservatieve revolutie in Nederland (1958) - Vorming - Internet Archive
Katholieke actie door P. Tienen uit Geschiedenis der conservatieve revolutie in Nederland (1958) - Vorming - Internet Archive
Het Nationaal Jongeren Verbond door P. Tienen uit Geschiedenis der conservatieve revolutie in Nederland (1958) - Vorming - Internet Archive
Het Verbond voor Nationaal Herstel door P. Tienen uit Geschiedenis der conservatieve revolutie in Nederland (1958) - Vorming - Internet Archive
Het Verdinaso-Nederland door P. Tienen uit Geschiedenis der conservatieve revolutie in Nederland (1958) - Vorming - Internet Archive
Odiel Spruytte door Frank Goovaerts (1989) - Internet Archive

NSB en verwanten

Boeken

ABC van de NSB door Florentine Rost van Tonningen - Scribd - Internet Archive
Dat is Anton Mussert door Henk Schumacher en Peter Beekman (1942) - GvN - Internet Archive
De Correspondentie van M.M. Rost van Tonningen - NIOD deel 1 - NIOD deel 2 - Internet Archive (1) - Internet Archive (2)
Dietsche Verbondenheid door R. van Genechten (1938) - Delpher - Internet Archive
Heftige Verontwaardigingen en Rustige Bezinning door Arnold Meyer (1945) - GvN - Scribd - Internet Archive
Hoe de Leider voor Volk en Vaderland Behouden Bleef door Nic. Went (1942) - GvN - Internet Archive
Ieder Zijn Waarheid door Florentine Rost van Tonningen - Scribd - Internet Archive
Instructie voor het Werk in de Groep NSB (1941) - GvN - Scribd - Internet Archive
Ik Was Er Zelf Bij door Max Blokzijl (1942) - NS-Europa - Internet Archive
Jeugdstorm Zakboek door F. Barkhuis en Jan Schuurman - GvN - Internet Archive
Landverraders! door Max Blokzijl - GvN - Internet Archive
ODE aan Alle Gevallenen van De Lage Landen door Florentine Rost van Tonningen - Scribd - Dinghal - Internet Archive
Omwenteling in de Tweede Kamer (1937) - Delpher - Internet Archive
Oostland als Lostsbestemming door Pieter Emiel Keuchenius - GvN - Internet Archive
Op Zoek Naar Mijn Huwelijksring door Florentine Rost van Tonningen - Scribd - Internet Archive
Patriotten en N.S.B.ers - Pieter Geyl - Internet Archive
Radiotoespraken door Ernst Voorhoeve (1940) - GvN - Internet Archive
Redevoeringen Van Den Rijkscommissaris Rijksminister door A. Seyss Inquart (1942) - Scribd - Internet Archive
Staatsch Recht en Volksch Rechtsbewustzijn door W.P.J.A. van Royen - Vorming - Internet Archive
Trouw aan Nederland: Antwoorden op Actueele Vragen door G.A. Larsen van Neerland (1941) - GvN - Internet Archive
Het Verraad der NSB door Jan Hollander(1940) - Internet Archive
Voor Geen enkele Nederlander is de N.S.B. Onaanvaardbaar door R. van Rossum - GvN - Internet Archive
Waarheen voert Mussert? door Alfred A. Haighton (1937) - Delpher - Internet Archive
Waarom Mussert? door Freek de Jager (1941) - GvN - Internet Archive
Wat Was en Is, Wat Deed en Doet de N.S.B.? (1941) - GvN - Internet Archive
Wat Nu? Vragen in Donkere Uren aan het Nederlandsche Volk Gesteld door A. Seyss Inquart (1945) - Scribd - Internet Archive

Artikelen en Opstellen

20 Puntenprogramma van de NSB (1931) - Vorming - Internet Archive I - Internet Archive II
De afd. Volk en Bodem in den Volksvoedingsstand door H. Reydon (1941) - KB - Internet Archive
De Boodschap der Velden (193X) - Delpher - Internet Archive
Democratie Regeert in Zeeland (1935) - Delpher - Internet Archive
Brief Meinoud Rost van Tonningen aan Anton Mussert - Vorming - Internet Archive
Financieel Voorschrift voor de Inning in de Groep (1942) - GvN - Internet Archive
Inauguratiespeech Seyss-Inquart (29-05-1940) - Go2War2 - Internet Archive
Op Vasten Bodem: de Rede van den Rijkscommisaris door E.J. Roskam (1940) - Scribd - Internet Archive
Patriotten en NSB'ers door Pieter Geyl (1958) - NARCIS - Internet Archive
Paul Van Tienen, Een Verkeerd Begrepen Vaderlander - Scribd - Internet Archive
Marcheren voor Mussert door Carolien Brugsma (2006) - Scribd - Internet Archive
[Het proces] Van Genechten - Niod - Internet Archive
Redevoering Dr. Seyss-Inquart (1941) - Scribd - Vorming - Internet Archive I - Internet Archive II
Redevoering Meinoud Rost van Tonningen - Vorming - Internet Archive
De R.T.M. Begunstigd (193X) - Delpher - Internet Archive
Staatsch Recht en Volksch Rechtsbewustzijn uit Staatsch recht en volksch rechtsbewustzijn door W.P.J.A. Van Royen - Vorming - Internet Archive
Staatsgrepen der Democratische Oligarchie door S.A. van Lunteren (1937) - Delpher - Internet Archive
't Volk wil Het door Jan de Haas (1943) - GvN - Internet Archive
Veertig jaren door M. d' Ansembourg (1935) - Delpher - Internet Archive
Wij, de Jeugd door J.H. Feldmeijer (1936) - Delpher - Internet Archive

Uittreksels

Dubieuze neutraliteit Colijn door F.S. Rost van Tonningen uit Op zoek naar mijn huwelijksring (1996) - Vorming - Internet Archive
De Opkomst van de NSB door F.S. Rost van Tonningen uit Op zoek naar mijn huwelijksring (1996) - Vorming - Internet Archive

Poëzie

Boeken

Het Erf aan Zee door George Kettman (1938) - Delpher - Internet Archive
Gedichten door J.C. Bloem (1979) - DBNL deel 1 - DBNL deel 2 - Internet Archive (I) - Internet Archive (II)
Groot-Duitsche Dichtkunst - Een Reeks Vertolkingen door Jan Eekhout (1942) - DBNL - Internet Archive
Inter Arma door Anton Erwich - GvN - Laraj - Internet Archive
De Jonge Leeuw door George Kettman (1935) - Delpher - Internet Archive
Licht en Kleur door Florentine Rost van Tonningen - Scribd - Internet Archive
't Mes door Ernest Michel (1928) - Delpher - Internet Archive
Ochtend-appèl (1936) - Delpher - Internet Archive
Rechts uit de flank! Een Bloemlezing uit Poëzie van Nederlandse Nationaal-Socialistische Dichters door Willem Huberts (1990) - Whubert - Internet archive
Viva la Muerte! door S. Barends (1938) - Delpher - Internet Archive
De Ziekte der Geleerden door Willem Bilderdijk (1807) - DBNL - Internet Archive

Artikelen en Opstellen

Aan Adolf Hitler door Anton Erwich - GvN - Internet Archive
Lezing in Knokke door Gottfried Benn - Scribd - Internet Archive

Uittreksels

Gelaat der Dichters. Een Keuze uit de Hedendaagsche Revolutionaire Poëzie in Noord- en Zuid-Nederland - Henribruning - Internet Archive

Rassenleer, volkerenkunde en volksgezondheid

Boeken

Anthropologie van het Nederlandsche Volk door D.G. Schamelhout (1944) - GvN - Scribd - Internet Archive
De Beestmens door Joseph Goebels - Der Stuermer - Internet Archive
Beknopte Geschiedenis van het Noordras door Herman Laagland (1938) - Delpher - Internet Archive
Beginselen der Volkenkunde door August Sasse - Delpher - Internet Archive
De Erfgezondheidsleer door Jan Coenraad Nachenius - GvN - Internet Archive
Erfgezondheidsleer door J.E. van Renesse - GvN - Internet Archive
Levet Scone! - Vlaamsche Volksaard - Vlaamse Levenskunst door Paul Drieskens (1943) - DBNL - Internet Archive
De Nederlandsche volkskarakters door P.J. Meertens en Anne de Vries (1937) - DBNL - Internet Archive
Nederlandsche Volkskunde (twee delen) door Jos Schrijnen (1977) - DBNL - Internet Archive
Ontwikkeling der Erfelijkheidsleer (1943) - GvN - Internet Archive
De Rassen der Menschheid (1938) - Delpher - Internet Archive
Het Rasvraagstuk door Jan Coenraad Nachenius (1941) - GvN - Internet Archive
Het Racisme in Rusland (1848-1878) door E. de Schaepdrijver (1935) - DBNL - Internet Archive
Staatsch Recht en Volksch Rechtsbewustzijn door W.P.J.A van Royen - Scribd - GvN - Internet Archive
Staatsch Volksch door Jan Coenraad Nachenius (1942) - GvN - Internet Archive
De Stem van ons Bloed door E.J. Roskam - Scribd - Internet Archive
Tussen Volk en Vaderland. Capita Selecta uit de Neerlandistiek 1940-1945 - GvN
Van de Schelde tot de Weichsel (3 delen) door Joh. A. Leopold, L. Leopold (1882) - DBNL - Internet Archive
Volk en Levensruimte door Pieter Emiel Keuchenius - GvN - Frissekijk - Internet Archive
De Wetenschap der Volkskunde door Jan de Vries (1941) - GvN - Internet Archive
Het Wezen der Volksgemeenschap door J. Hoogveld (1932) - Delpher - Internet Archive
Wonder der Erfelijkheid door G.A.M. de Monye (1943) - GvN - Internet Archive
Zijn Wij Allemaal Gelijk (II) door Pieter van der Meer (2013) - Pentahof - Internet Archive

Artikelen en Opstellen

Chineezen van Europa door A.A. Haighton (1940) - Vorming - Frissekijk - Internet Archive
Een en Ander over Ras door Jan Coenraad Nachenius (1941) - GvN - NSEuropa - Internet Archive
Erfelijkheidswetten - NSEuropa - Internet Archive
De Geschiedkundge Beteekenis van het Racisme door E. de Schaepdrijver (1934) - DBNL - Internet Archive
De Geschiedkundige Rol van het Racisme door E. de Schaepdrijver (1934) - DBNL - Internet Archive
Gelijkheid: De Gevaarlijkste Fabel door William Luther Pierce - Stop-Rassenvermenging - Frissekijk - Internet Archive
Gelijkheidsleugen volgens BBET - Stop-Rassenvermenging - Internet Archive
Is Rasvermenging in Strijd met de Natuurwetten door Pieter Van Der Meer (2013) - Pentahof - Internet Archive
Omwaardeering onzer Volksgeschiedenis door P.E. Keuchenius (1941) - Vorming - Internet Archive
Het Verband Tusschen Ras en Kultuur door Herman Laagland (1938) - Delpher - Internet Archive
Ons Voorgeslacht door Jan Coenraad Nachenius - GvN - Internet Archive
Ras en Cultuur door M.C. ter Weer - Nenaso - Internet Archive
Ras en Exacte Wetenschap door A.C. de Kock - Nenaso - Internet Archive
De Rasgebondenheid onzer Wetenschap door J.H.R. van der Pas - NSEuropa - Internet Archive
Rassenhygiëne - NSEuropa - Internet Archive
Wat is Nederlandsch? door T. Tjapkema (1941) - Vorming - Internet Archive
Zijn Wij Allemaal Gelijk (I) door Pieter van der Meer (2013) - Pentahof - Internet Archive

Uittreksels

Het Wonder der Erfelijkheid ( Uitreksel) door G.A.M. de Monye (1943) - Internet Archive
De Zogenaamde Russische Ziel door Joseph Goebbels uit Het Bronzen Hart (1944) - Vorming - Internet Archive

Religie

Boeken

De Babylonische Gevangenschap der Kerk door Maarten Luther - Refo500luther - Internet Archive
Bacchus door L.Ph. Rank, J.D.P. Warners (1968,1971)- DBNL (I) - DBNL (II) - Internet Archive(I) - Internet Archive (II)
Beknopte Uiteenzetting van de Leer van de Nieuwe Kerk door Emanuel Swedenborg (1769) - Swedenborg - Internet Archive
De Betoverde Wereld door Balthasar Bekker (1691) - DBNL - Internet Archive
Het Boek van Bloemardinne door Marc Eemans (1954) - Scribd - Internet Archive
Brood en Woord door Wouter Lutkie (1937) - Delpher - Internet Archive
Het Christelijk Karakter van de N.S.B. door J.H.L. de Bruin (1935) - Delpher - Internet Archive
Christendom en Nationaal-Socialisme door G. Hofstede (1935) - Delpher - Internet Archive
Engelenwijsheid door Emanuel Swedenborg (1763) - Swedenborg - Internet Archive
Het Geloof in het Nederlandsche Volksleven door Paul Scholten (1941) - GvN - Internet Archive
Geschiedenis van den Godsdienst in de Oudheid tot op Alexander den Groote door Cornelis Petrus Tiele (1893) - Wikisource - Internet Archive
Goddelijke komedie. Deel 1: De Hel (1929) - DBNL - Internet Archive
Goddelijke komedie. Deel 2: Het Vagevuur (1929) - DBNL - Internet Archive
Goddelijke komedie. Deel 3: Het Paradijs (1930) - DBNL - Internet Archive
God wil Het! (1937) - Delpher - Internet Archive
Het Grote Johannes Evangelie (11 delen) door Jakob Lorber, Leopold Engel - Nieuwe Openbaring
Hetzij Koopman of Kunstenaar, met een Herdruk van "Christen-Synthese" door Wouter Lutkie (1926) - Delpher - Internet Archive
Hoog het Kruis door John Boddé (1935) - Delpher - Internet Archive
Hoe Men Bidden Moet en Over Goede Werken door Maarten Luther - Refo500luther - Internet Archive
Katholicisme en Fascisme door Fons Hermans (1933) - Delpher - Internet Archive
Nationaalsocialisme als Religie: een Historiografisch Onderzoek door T.A.T. Goossens (2014) - Utrecht Universiteit - Internet Archive
Natuurlijke Godgeleerdheid door William Paley (1810) - Delpher - Internet Archive
Noordras en Religie door Jan Coenraad Nachenius - GvN - Internet Archive
Ondergang of Opgang? (1936) - Delpher - Internet Archive
SS en Religie door Jan Coenraad Nachenius - GvN - Vorming - Internet Archive
Voor God Verantwoord! (1935) - Delpher - Internet Archive
De Vrijheid van een Christen door Maarten Luther - Refo500luther - Internet Archive
Woorden in den Wind door Henri Bruning (1935) - Delpher - Internet Archive

Artikelen en Opstellen

Apartheid - De Bijbel Heeft Gelijk - Pentahof - Internet Archive
Berg en Spiritualiteit door René Daumal - Vorming - Internet Archive
De Bijbel, een Boek voor één Ras door F.W.C. Neser (2011) - Ekklesia Evangeliekorps - Internet Archive
Christendom & Europese Identiteit door Greg Johnson - Counter-Current - Zoekraad - Internet Archive
Een Eerlijk Antwoord op de Groote Gewetensvraag van Vele Oprechte Roomsch-katholieken in Nederland (1938) - Delpher - Internet Archive
Georges Dumézil en de Basisstruktuur van de Europese Samenleving door Koenraad Logghe - Scribd - Internet Archive
Heidenen en Christenen: Missionering Vroeger en Nu door Koenraad Logghe - Scribd - Internet Archive
Inleiding over Meister Eckhart - Parochie Antonius - Internet Archive
Is Rassenvermenging Geoorloofd? - De Leer van Bileam - Ekklesia Evangeliecorps - Internet Archive
Israël in het Westen? - Pentahof - Internet Archive
Jakob Wilhelm Hauer door Koenraad Logghe - Scribd - Internet Archive
Het Joodsche Vraagstuk in het Licht der Christelijke Ethiek - GvN - Internet Archive
Kerk, Staat en Fascisme (193X) - Delpher - Internet Archive
Mircea Eliade: Revolutie in de Godsdienstwetenschappen door Koenraad Logghe - Scribd - Internet Archive
Over de R.K.S.P. door G.F. Vlekke (1935) - Delpher - Internet Archive
Politiek Protestantisme door J.H.L. de Bruin (1937) - Delpher - Internet Archive
Raciale Burgerreligie door Greg Johnson - Zoek Raad - Counter Current - Internet Archive
Rassenvermenging is dat Bijbels Verantwoord? - BOINNK - Internet Archive
Wat is Telegony - Stop-Rassenvermenging - Internet Archive
Waarom? door J.H.L. de Bruin (1938) - Delpher - Internet Archive
Vier Reden voor Absolute Rassen-Segregatie door G.J. van Loon - Ekklesia Evangeliekorps - Internet Archive

Romans en Romanschrijvers

Boeken

1984 door George Orwell (1949) - Mediafire - Internet Archive
Hollands Glorie door Jan de Hartog (1940) - DBNL - Internet Archive
Harten en Brood door Albert Kuyle (1933) - DBNL - Internet Archive
Katrijn door Kees Faber (1939) - Delpher - Internet Archive
De Klokken Luiden door C.L. Sleich - DBNL - Internet Archive
De Leeuw van Vlaanderen door Hendrik Conscience (1838) - DBNL - Internet Archive
De Oceaanvlucht van een Olie-man door George Kettmann (1933) - Delpher - Internet Archive
Parade in den Herfstnacht door Emile Buysse (1936) - Delpher - Internet Archive
Peerdemuziek door Ludwig Carl Tügel (1938) - Delpher - Internet Archive
Quade Foelk door Steffen Bartstra - DBNL - Internet Archive
De Regensteeg door Elkar Nickel (1939) - Delpher - Internet Archive
Spokenhof door Emile Buysse (1938) - DBNL - Internet Archive
Stamhoudertje door Jan Coenraad Nachenius - GvN - Internet Archive
De Turner Dagboeken door William Luther Pierce - Frissekijk - Internet Archive
Vlamingen door Emile Buysse (1935) - DBNL - Internet Archive
De Vreemde Storm door Henri van Hoof (1941) - DBNL - Internet Archive
Wereldwijde Blanke Revolutie door WWWrevolution (2015) - Extreem-Rechts - Internet Archive

Artikelen en Opstellen

Aspecten van het Vitalisme in de Nederlandse Literatuur door Sonja van der Linden - Scribd - Europese Boek - Internet Archive I - Internet Archive II
Enkele Aspekten van Oscar Wilde's Esthetica door Kurt Ravyts - Scribd - Internet Archive
Tegen de Decadenten door J. Ponteyn (1941) - Vorming - Internet Archive

Uittreksels

Homo Homini Lupus. Over de Wolf in de Moderne Letterkunde door Yvan de Maesschalck (2002) - DBNL - Internet Archive

Uittreksels

Vriend Hein: een Boek uit het Leven door W. Sörensen (1944) - Europese Boek - Internet Archive

Volksverhalen en volkscultuur

Boeken

De Legende en de Heldhaftige, Vroolijke en Roemrijke Daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en Elders door Charles de Coster - Gutenberg - Internet Archive
Limburgsch Sagenboek door J.R.W Sinninghe (1938) DBNL - Internet Archive
Friesland’s Volksleven van Vroeger en Later. Volksoverleveringen, Volksgebruiken, Volksvertellingen, Volksbegrippen. door Waling Dykstra - Tresoar (I) - Tresoar (II) - Internet Archive (I) - Internet Archive (II)
Karolingsche Verhalen door Josephus Albertus Alberdingk Thijm - Gutenberg - Internet Archive
De Meivisch Zwom Voorbij door Bert Peleman (1944) - Scribd - Internet Archive
Sagen van den Rijn door Wilhelm Ruland - Gutenberg - Internet Archive
Sagen van Koning Arthur en de Ridders van de Tafelronde door Nelly Montijn-De Fouw - Gutenberg - Internet Archive
Verhalen uit het land der Bokkenrijders en der Teuten door J.R.W Sinninghe (1978) - DBNL - Internet Archive
Volgens Kapitein Bellen. Archeologie, Folkore en Wichelarij op de Veluwe en in Drenthe door Henk M. Luning (2013) - Google Books - Scribd
Wat is en Wil de Dietsche Trekvogel? door Herman Wirth (1920) - Scribd - Internet Archive

Vrijmetselarij

Boeken

Algemeen Wijsgeerig, Geschiedkundig en Biographisch Woordenboek voor Vrijmetselaren (1844-45) - DBNL Deel 1 - DBNL Deel 2 - DBNL Deel 3 - Internet Archive (I) - Internet Archive (II) - Internet Archive (III)
De Belgische Vrijmetselarij en de Vlaamse Beweging (1993) - Trigonum Coronatum - Internet Archive
De Duitse Vrijmetselarij en het Nationaal-Socialisme (2005) - Inkspat - Internet Archive
De Kinderen van Hiram door Andries van den Abeele - Les Eleves de Themis - Internet Archive
Oorsprong en Strekking der Loodsen voor Opperlieden, Metselaars-gezellen, Onder-bazen, Bazen of Meesters door Gerbrand Bruining - Google Books
Passer en Davidster. De strijd van de Duitse bezetter en de collaboratie tegen de vermeende samenzwering van vrijmetselaars en joden in België (1940-1944) door Jimmy Koppen - Academia - Internet Archive
Van Heidendom tot Paganisme door Jac. P. van Term (1925) - Delpher - Internet Archive
De Vrijmetselarij door K. Schilder (1924) - DBNL - Internet Archive
Vrijmetselarij en Jodendom door Anton Kerssemakers (1939) - Delpher - Internet Archive
Vrijmetselaars te Gent in de XVIIIde eeuw door Guy Schrans (1997) - Liberaal Archief - Internet Archive
Wat is Vrijmetselarij? en: hoe wordt zij in Nederland gehandhaafd? door Mozes Salomon Polak - Google Books - Internet Archive
Woordenboek voor Vrijmetselaren door A.S. Carpentier Alting (1884) - DBNL - Internet Archive

Artikelen en Opstellen

De Nederlandse Vrijmetselarij in de Achttiende Eeuw door W.W. Mijnhardt (1986) - DBNL Internet Archive
De Orde der Illuminaten door Dr. E. Epkema (1870) - DBNL - Internet Archive
De Reaktie van de Belgische Vrijmetselarij op de Vlaamse Beweging in de 19e eeuw door Els Witte uit Ons Erfdeel (1979) - DBNL - Internet Archive
Vlaamse Kracht Versus Logemacht? Vrijmetselarij en Vlaams Belang door Vincent Douchy (2007) - Scriptiebank - Internet Archive

Uittreksels

Hiram aan de Stroom, 250 jaar Vrijmetselarij te Antwerpen in Vogelvlucht. Een Bio-bibliografisch Essay (1) door K. Thys uit Acta Macionica - Academia - Internet Archive
't Illuminatismus door Willem Bilderdijk - DBNL - Internet Archive
De Volksontbindende Invloed der Vrijmetselarij uit God “Satan”. De werkelijke zin der loge door R.W. Dahmen von Buchholz - Vorming - Internet Archive
Vrijmetselarij uit Om woord en kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen door K. Schilder - DBNL - Archive

Wetten en akkoorden

Akkoord van München (29-09-1938) - Go2War2 - Internet Archive
Duits-Pools Non-Agressie Pact (26-01-1934) - Go2War2 - Internet Archive
Neurenberger Wetten (15-09-1935 / 14-11-1935) - Go2War2 - Internet Archive
Operatiebevel voor Fall Weserübung (01-03-1940) - Go2War2 - Internet Archive
Oproep Duitse Opperbevelhebber aan Nederlandse Bevolking (15-05-1940) - Go2War2 - Internet Archive
Verhandeling over de Verordening Betreffende het Joodsche Grondbezit (No. 154/1941) door M.M.G.Th de Kort - GvN - Internet Archive
Verordeningenblad voor Bezet Nederland 1940 I (05-06-1940) - Go2War2 - Internet Archive
Verordeningenblad voor Bezet Nederland 1940 II (07-06-1940) - Go2War2 - Internet Archive

Wetenschap (algemeen)

Boeken

Biodiversiteitscrisis - Massa-Uitsterven of Massahysterie door Rypke Zeilmaker (2015) - Climate Gate - Internet Archive
De Geschiedenis van de Scheikunde in Nederland (2 delen) door H.A.M. Snelders (1993/1997) - DBNL - Internet Archive
Nederlandse Eetbare Planten en Paddenstoelen Database - Rivendel - Internet Archive
Het Ontstaan der Soorten van Dieren en Planten door Middel van de Natuurkeus door Charles Darwin (1860) - Delpher - Internet Archive
Theorie en Ervaring op het Gebied der Afstammingsleer door Hugo de Vries (1902) - DBNL - Internet Archive
Het Uitdrukken der Gemoedsaandoeningen bij den Mensch en de Dieren door Charles Darwin (1873) - Delpher - Internet Archive

Artikelen en Opstellen

De Cholesterol Mythe door Bart Maes - PDFSR - Internet Archive
Darwin en onze Voorouders Nederlandse Reacties op de Evolutieleer 1860-1875: een Terreinverkenning door J.G. Hegeman (1970) - DBNL - Internet Archive
Het Einde van de Ecologische Voetafdruk door Rypke Zeilmaker (2015) - Climate Gate - Internet Archive
De Staat van het Klimaatonderzoek door Arthur Rörsch , Dick Thoenes, Hans Labohm (2008) - Vrijspreker - Internet Archive
Wat is er aan de hand met het Klimaatonderzoek? door Hans Erren (2007) - Climate Gate - Internet Archive

Zeden en opvoeding

Boeken

Geschiedenis van het Seksuele Probleem door J.M.W. van Ussel (1982) - DBNL - Internet Archive
Grouwelen Onzer Eeuwe. Jacob Campo Weyerman en de Sodomieten Vervolgingen van 1730 door Theo van der Meer (1993) - DBNL - Internet Archive
De “Handel in Blanke Slavinnen” door Wolter Louis Albert Collard - Gutenberg - Internet Archive
Huwelijks en Geslachtsleven door B. Premsela - DBNL - Internet Archive
Het Man-Vrouw Conflict door Anthony Ludovici (1923) - Scribd - Internet Archive
Proeve over de Opvoeding door Betje Wolff - DBNL - Internet Archive
Het Veranderend Gezin in Nederland door G.A. Kooy (1957) - DBNL - Internet Archive
De Verhouding van Man en Vrouw in den Nieuwen Tijd door Jan Coenraad Nachenius - GvN - Internet Archive
Het Volkomen Huwelijk door Th.H. van de Velde (1927) - DBNL - Internet Archive
De Vrouw en het Fascisme door G.F.J. Gunning (1935) - Delpher - Internet Archive
Vrouwen in het strijdende volk door Lydia Gottschewski (1937) - Delpher - Internet Archive

Artikelen en Opstellen

Aan een Aarzelende Bruidegom door Greg Johnson - Zoek Raad - Counter Currents - Internet Archive
MTV en Haat door William Luther Pierce (2001) - Frissekijk - Internet Archive
Nationaal-Socialistische Gedachten over Opvoeding en Onderwijs door P. Dijkema (193X) - Delpher - Internet Archive
Onderwijs door G. Esdam (1936) - Delpher - Internet Archive
De Vrouw en het Nationaalsocialisme door Hilda Verwey-Jonker (1937) - Vorming - Internet Archive
De Vrouw in de Nieuwe Maatschappij door C.B. Hylkema (1938) - Delpher I - Delpher II - Internet Archive

Uittreksels

Over de Ongedwongenheid door Ernst Jünger (1944) uit Het Avontuurlijk Hart: Figuren en Capriccio’s - Europese Boek - Internet Archive
De Panseksualisering door J. Rooyen (2010) uit Sluiproutes van de macht: Revoluties en geheime netwerken van 1776 tot heden - Frissekijk - Internet Archive

Zuid-Afrika

(let op, sommige stukken zijn in het Afrikaans!)

Boeken

De Eerste Afrikaansche Taalbeweging en Zijne Letterkundige Voortbrengselen door L. van Niekerk (1916) - DBNL - Internet Archive
Herkomst en groei van het Afrikaans door G.G. Kloeke (1950) - DBNL - Internet Archive
De strijd tusschen Boer en Brit. De Herinnering van den Boeren-generaal door C.R. De Wet (1902) - DBNL - Internet Archive
Suid-Afrika en wij door C.G.S. Sandberg - GvN - Delpher - Internet Archive

Artikelen en Opstellen

Aan onze Zusters en Broeders in Zuid-Afrika en alle Andere Israëlieten Wereldwijd - Pentahof - Internet Archive
Gesigte van Afrikanerarmoede - Pentahof - Internet Archive
Boer / Afrikaner - Pentahof - Internet Archive
Die Merk van Kain in ons Midde - Pentahof - Internet Archive
Nelson Mandela: Held of Terrorist? - Pentahof - Internet Archive
South Africa - Banana Republiek - Pentahof - Internet Archive

Zie ook

Galerij: Propaganda
Linkpagina
Lijst van Afrikaanstalige Literatuur
Lijst van Friestalige Literatuur
Lijst van Nederlandstalige media

Bronnen

Bibliotheken, stichtingen, universiteiten en archieven

Archieven
Beeldbank Vrije Universiteit
Belgica - KBR
Delpher - Nationaalsocialistische kranten en tijdschriften.
Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren - Een groot aantal schrijvers en hun werken.
Bartstra, Steffen
Beversluis, Martin
Bilderdijk, Willem
Bolhuis, E.G.
Bolland, G.J.P.J.
Brolsma, R.
Bruning, Henri
Buysse, Emile
Delsing, Rob
Eekhout, Jan
Fortuyn, Pim
Geyl, Pieter
de Graaff, Chris
de Haas, Nico
Hommes, Jan Rudolf
Houwink, Roel
Huberts, W.S.
Kettmann jr, George
Kuyle, Albert
van der Made, J.A.
Moens, Wies
Pillecyn, Filip de
Prinsterer, G. Groen
Smis, G.P.
Tael, Arend
Theunisz, Johan
Uilenberg, J.J.
Venema, Adriaan
Verschaeve, Cyriel
Vries, Jan de
Wijdeveld, Gerard
European Library
Europeana - biedt de mogelijkheid om in meerdere Europese collecties te zoeken.
Geheugen van Nederland - Heeft een groot aantal Nationaalsocialistische boeken.
Propagandadrukwerk en voorlichtingsmateriaal uit WO2 - Bron voor het merendeel van nuttig materiaal
Internet Archive - Engelstalig archief, veel nuttige boeken in tientallen talen.
Anderekijk
B.Bitterburg
Odal
Wikileaks
KVBK - Krijgswetenschappen
NARCIS
NIOD - Oorlogsdocumentatie
Project Gutenberg
Radboud Repository

Commerciële en onafhankelijke websites

8-chan
PDFS
Antimony Group Archive - back-up voor een aantal bestanden
AAARGH - Revisionisme in Vlaams en Nederlands - Historisch Revisionistische stukken en bestanden
Blood & Honour Nederland - staat op dit moment niets in de bibliotheek.
Counter-Current Dutch
Dinghal
Don Quijotte
Het Europese boek
Extreem-Rechts Leesvoer
Frissekijk
Frissekijk - Aanbevolen boeken - Zie comments voor de rest van de boeken.
Index Hist. Art.
Gawain
Go2War2 - Heel veel materiaal over de Tweede Wereldoorlog
Documenten
Toespraken
Ooggetuigenverslagen
Proces van Neurenberg
Overige
Google Books
Stichting Hagal - Bibliotheek - Asatru en Germaans Heidendom.
Hasufali, bibliografie van het Bruine Boek - beschrijft Nationaalsocialistische literatuur, maar heeft zelf geen literatuur online.
Joodse Hegemonie
Nageltje - Boekenkast
Nazi Lauck NSDAP/AO
Nenaso
Nieuw Europa - Nationaalsocialistische Bibliotheek
Pentahof - verschillende nuttige artikelen.
PDFSR
Freedom Fighter
Scribd
Albert Wieringa
ArchiefCR - Grote bibliotheek met voldoende boeken.
Jassogne
Marceemans - een aantal goede boeken.
Weeefhermans1941
Stop Rassenvermenging
Stormfront Nederland & Vlaanderen
Goede Boeken - hier en daar iets interessants
Der Stuermer - Boeken en artikelen
Verboden Geschriften
Vrije Wereld - PDF Bibliotheek Pas op! Hoog gehalte aan New Age rommel.
Verzet - gearchiveerde website, pas op, niet zuiver!
Vorming - Wordpress Verschillende nutttige artikelen en stukjes.
Whubert publicaties
Wikipedia - Portaal:Fascisme en nationaalsocialisme in Nederland
WW2 Museum Online
Zoekraad
Zwart Front - Tijdschrift Bellum