Joodse Leugens

Uit Metapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt haar wel.


Joden mogen, volgens traditionele Joodse wetten, gebruik maken van "uitvluchten" (m.a.w. leugens) om een Ongelovige te misleiden[1]. Dat deze traditie heden ten dage nog steeds actueel is blijkt uit het grote aantal onwaarheden die door de massamedia verspreid worden.

Brontekst

Dit is een brontekst. Spelling en kleine fouten in de inhoud mogen worden gecorrigeerd. De bron wordt vermeld in het "Bron" gedeelte.

Joodse Leugens
 1. Joden beweren dat ze in de Tweede Wereldoorlog tijdens de zogenaamde "Joodse Holocaust" systematisch vermoord zouden zijn, maar dat is een leugen. In werkelijkheid werden ze verzameld in kampen. Vanwege de bombardementen door de geallieerden aan het einde van de oorlog was er een tekort aan eten en desinfectiemiddelen, en daardoor kwamen er ziektes in de kampen die tot sterfte leidde. Betrouwbare schattingen van het aantal Joden dat in de kampen omkwam liggen tussen de 200.000 en 300.000.
 2. Joden beweren dat Jezus zelf een Jood was. Dat is echter een leugen, want Jezus was géén Jood, maar God's zoon. Hij is gekruisigd door de Joden
 3. Joden beweren dat het Jodendom de oudste monotheïstische religie. Dat is echter een leugen, want er zijn veel oudere monotheïstische religies. En elementen uit deze oorspronkelijke religies zijn door de Joden gekopieerd en overgenomen.
 4. De Joodse religie zou een religie zijn net als alle andere. Dat is echter een leugen, want het Jodendom heeft geen theologisch aspect, maar richt zich puur op het aardse leven en niet op de waarheid of liefde. De komst van Jezus heeft het Jodendom overbodig gemaakt.
 5. Joden beweren dat het Christelijke geloof een voortvloeisel zou zijn uit het Jodendom. Dat is echter een leugen, want het Christelijk geloof en het Jodendom hebben niets met elkaar gemeen. Het Christelijke geloof is gebaseerd op liefde en waarheid, niet op haat en leugens.
 6. Er wordt beweerd dat Purim het feest is waarop herdacht wordt dat de Joden ontsnapten aan de Perzen. Dat is echter een leugen, want op Purim wordt "gevierd" dat er 75 duizend onschuldige Perzen werden vermoord door Joden.
 7. Joden zouden nooit kinderen hebben vermoord voor rituele "doeleinden". In werkelijkheid, echter, speelt het rituele mensenoffer al eeuwen een rol binnen het Jodendom als één van zijn meest sinistere uitwassen, wat onder andere blijkt uit het feit dat Joden zelfs een aantal van deze moorden hebben bekend.
 8. Joden zouden door God uitverkoren zijn. In werkelijkheid zal alleen een God van de Haat de Joden uitverkiezen. In het Oude Testament worden namelijk alle mensen als minderwaardig aan de Joden afgeschilderd. Dat is puur racisme en toont aan dat alleen een God van de Haat zo een groep kan uitverkiezen.
 9. Het is een Joodse leugen dat de Franse revolutie door toedoen van Fransen uitgebroken zou zijn. In werkelijkheid, echter, brak de Franse revolutie uit door toedoen van Joodse speculanten die hun winsten verborgen hielden, en doordat Joden zogenaamde "klassen" in de samenleving creëerden en tegen elkaar opzette. De wreedheden begaan tijdens de revolutie waren door toedoen van Joden op de achtergrond. Robespierre en Danton waren Joden.
 10. Joden zouden tijdens het kapitalisme revolutionair zijn, omdat ze zelf door het kapitalisme zouden worden onderdrukt, wat niet een Joodse uitvinding zou zijn. Dit zijn allemaal Joodse leugens. Ten eerste is het kapitalisme een Joodse uitvinding. Ten tweede hebben Joden het vaak beter dan niet-Joden ten tijde van een kapitalistisch systeem, maar ze willen alles, ze willen dus liever het Bolshevisme (=communisme) dan het kapitalisme. Gedurende het Bolshevisme hebben Joden alle macht en rijkdom. Het Bolshevistische systeem is echter destructief en parasitair en daarom niet in staat om langduring te blijven voortbestaan.
 11. De "Jonge Turken" (een groep revolutionairen rond het einde van de 19e eeuw het begin van de 20ste eeuw) zouden Turken zijn geweest. Dat is echter een Joodse leugen, want de zogenaamde "Jonge Turken" waren grotendeels Joden. Ze hebben de Armeniers vervolgd gedurend de jaren 1915 t/m 1923, en als gevolg daarvan stierven ongeveer 1 miljoen Armeniers.

Zie Ook

Lijst van Nederlandstalige literatuur‎
Tagiyya

References

 1. Baba Kamma 113a