Metapedia:Blokkadeverzoek

Uit Metapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Blokkadeverzoeken
Nuvola Anti Aisatsu.png

Welkom op MP:Blokkadeverzoek. Een ieder kan hier een verzoek tot blokkade doen, inclusief een gemotiveerde reden daarvoor. De moderatoren zijn dan in staat dit verzoek in te willigen, als zij menen dat dit verzoek gerechtvaardigd is. Op de overlegpagina van de gebruiker komt dan het sjabloon: {{Geblokkeerd}} te staan. Klik hier om direct een blokkadeverzoek in te dienen voor een geregistreerde gebruiker.


Voorbeeldlijstje

  • {{lg|gebruikersnaam}} (hier komt de reden) (hier komt de afzender)
  • Hier komt {{Uitgevoerd}} of Niet uitgevoerd

Verzoeken voor geregistreerde gebruikers

ClaudioTietkens

ClaudioTietkens (overleg | bijdragen | bloks) - Ongewenste gebruikersnaam (OG) + vandalisme - Gustaafff 18 aug 2014 12:51 (CEST)

WilliamSears

WilliamSears (overleg | bijdragen | bloks) - Spammer, artikel staat op MP:TVA - Gustaafff 18 aug 2014 10:18 (CEST)

CarmaSterrett

CarmaSterrett (overleg | bijdragen | bloks) - Spammer, graag onmiddellijk blokken. Gustaafff 18 aug 2014 10:15 (CEST)

EarnestPearse

EarnestPearse (overleg | bijdragen | bloks) - Ik heb zo'n gevoel dat dit geen serieuze gebruiker is. Gustaafff 16 aug 2014 19:04 (CEST)

Deblokkadeverzoek AMVF

  • AMVF (overleg | bijdragen | bloks) - Gebruiker is door moderator Galileo OT geblokkeerd (+ een forse waarschuwing), omdat hij zelf als "vandaal" werd geïdentificeerd. (Zie hier). Dit ben ik niet met hem eens. AMVF is een bekwame gebruiker die subjectieve, grove artikelen wil neutraliseren. (Zie zijn wijziging hier waarbij hij een stuk subjectieve tekst verwijderd. Zijn wijziging hier waarbij hij een scheldwoord verwijderd. Zijn wijziging hier waar hij de boel opschoont en zijn wijziging hier waarbij hij foutieve gegevens verwijderd, evenals zijn wijziging hier, alwaar hij wederom foutieve informatie verwijderd). Dat hij daarbij kritiek gaf is geenszins problematisch naar de encyclopedie toe. Bij deze verzoek ik een onmiddellijke deblokkade van AMVF, met als doel zijn bewerkingsrechten weer terug te geven, zodat hij de mogelijkheid heeft weer te gaan editten in de encyclopedie. Het is duidelijk dat AMVF constructief kan bijdragen aan dit project, wat een heldere reden vormt om zijn bewerkingsrechten direct weer terug te geven. Hartelijke groet, Gustaafff 15 aug 2014 13:13 (CEST)
Wat ik hieronder inspring is mijn reactie; Gustaafff 16 aug 2014 12:57 (CEST)

Hier is mijn reactie op het deblokkadeverzoek. Ik heb nogmaals alle bewerkingen van AMVF bestudeerd en ben nog steeds van mening dat de blokkade gerechtvaardigd was. Hieronder volgen mijn redenen hiervoor: (Galileo 16 aug 2014 12:02 (CEST))


Drastisch informatie verwijderen is inderdaad niet in orde. Maar het is beter dan foutieve informatie invoeren. Het {{Bron?}}-sjabloontje was nog niet "uitgevonden", dus m.i. kon hij niets anders. Het lijkt mij een schommel: Aanvraag tot bron doen, zodat er juist informatie staat? Of informatie helemaal verwijderen? Ik ga er i.i.g. van uit dat AMVF dit goed bedoelde. Hij had zijn edit weliswaar beter toe kunnen lichten, maar dat is weer een ander verhaal. In het vervolg kan AMVF dus een bron-sjabloontje plaatsen en als we een beetje uitgaan van goede wil, is het zelfs mogelijk dat hij dat ook daadwerkelijk gaat doen. Gustaafff 16 aug 2014 12:57 (CEST)
Hij had het ook eerst op de overlegpagina kunnen bespreken, of hij had de {{Bron?}}-sjabloon kunnen maken. Ik denk overigens dat het naïef is om uit te gaan van goede bedoelingen bij AMVF, want al zijn bewerkingen waren pro-Israël/pro-Joods. (Galileo 16 aug 2014 16:50 (CEST))
Ik denk niet dat AMVF hier een vergelijking trekt. Hij zegt alleen dat die informatie beter op de oncyclopedie kan staan. De bewerkingssamenvatting is wellicht weer een beetje stuntelig geformuleerd en er stond geen "Bron"-sjabloontje. Mogelijk wist hij ook niet goed hoe hij het beter kon formuleren, want het is immers een onduidelijke zin. Dit is niet echt vandalengedrag, maar juist zeer gezonde, constructieve kritiek naar de artikelmaker toe. Gustaafff 16 aug 2014 12:57 (CEST)
Dit was dan denk ik zijn "beste" bewerking in zijn korte carrière op Metapedia. (Galileo 16 aug 2014 16:50 (CEST))
Oneens. Dat lijkt mee geen vandalisme. Wederom heeft hij het bron?-sjabloontje niet geplaatst. Wat AMVF daar zegt, daar heeft hij trouwens wel een inhoudelijk punt. Wilders heeft in zijn jeugd in Israel gewoond, maar dat betekent niet dat hij een zogezegde Jood of Zionist is. Ook bij de intro in deze encyclopedie vinden we niets over een geboorte in Israel of tenminste over een Joodse afkomst. Daarnaast wil ik opmerken dat alleen zijn voorouders een Joodse achtergrond hebben, zie de bron die ik net opvoerde. We moeten ook kijken hoe betrouwbaar de referentie is die je net aanvoerde. Maar dat is weer een ander verhaal. Wederom wordt in dit artikel de plank misgeslagen, maar probeert AMVF (waarschijnlijk) met goede bedoelingen, de boel recht te breien. Gustaafff 16 aug 2014 12:57 (CEST)
Als zijn voorouders Joods waren dan is Wilders zelf ook Joods. Dit, tezamen met zijn openlijke sympathie voor het Jodendom en Israël maakt dat Wilders als 100% Jood geïdentificeerd kan worden. Dat Wilders zionist is volgt niet alleen uit het feit dat hij in Israël heeft gewoond, maar ook uit wat hij over dit onderwerp gezegd en geschreven heeft. Bijvoorbeeld in zijn brief aan Rabbi Cooper (zie http://en.metapedia.org/wiki/Geert_Wilders%27_letter_to_Rabbi_Cooper ) schreef hij: "Ik ben een vriend van Israël en de Joodse mensen". (Galileo 16 aug 2014 16:50 (CEST))
  • 15 jun 2014 13:56 (wijz | gesch) Joden ‎ (mensen (die zoals hier ook nog eens hoger in rang staan) noemt men geen parasiet)
    • "Financieel parasiet" is inderdaad sterk taalgebruik, maar om het simpelweg te vervangen door "zakenman" neutraliseert de oorspronkelijke bedoeling totaal. Na nogmaals de Engelstalige versie van het artikel over George Soros gelezen te hebben, vind ik de term "financieel parasiet" nog steeds van toepassing op Soros: hij heeft miljarden verdiend met speculatie en gebruikt dat geld om de samenleving te ondermijnen, hij is bijvoorbeeld de belangrijkste financiële kracht achter de Obama regering in Amerika en heeft hij in de "Council on Foreign Relations" (een door Joden gedomineerde invloedrijke organisatie in Amerika) gezeten. (Galileo 16 aug 2014 12:02 (CEST))
Neutraliseert de versie? Dat is de bedoeling van een encyclopedie. Zoals ik er hier al op heb aangedrongen is POV hier niet op z'n plaats. Wij zijn immers een encyclopedie; niet een platform waar de mening van iemand opgedrongen kan worden. het woord "parasiet" is gewoon een zeer sterke term. Een term die niet toegepast kan worden in een artikel dat alleen maar informatie verstrekt. Dat iemand miljarden heeft verdiend op een illegale manier is iemands mening. Gustaafff 16 aug 2014 12:57 (CEST)
Neutraliteit is geen doel op zich. Het kan goed zijn om neutraal te zijn of om te proberen zo neutraal mogelijk te zijn. Maar het zou niet goed zijn als bepaalde woorden niet meer gebruikt mogen worden omdat ze niet "neutraal" genoeg klinken. Ik ben nog van plan om in de nabije toekomst wat wijzigingen aan te brengen in MP:TVA in het bijzonder met betrekking tot de zogenaamde "POV"-artikelen. Simpel gezegd komt het erop neer dat ik de term "POV" (point of view) eruit wil halen (ik gebruik liever gewoon het Nederlandse woord "mening", "standpunt" of "gezichtspunt") en dat ik redacteuren meer vrijheid wil geven om vanuit hun eigen gezichtspunt te schrijven. Dan zullen we interessante artikelen krijgen en geen saaie wikipedia-achtige artikelen waarin heel veel tekst staat maar niks gezegd wordt. (Galileo 16 aug 2014 16:50 (CEST))
Wederom is de neutraliteit van de oorspronkelijke versie hier ver te zoeken. Tekst als: Geert Wilders...zijn joodsheid verbergt is gewoon pure POV! Soms zitten er woorden in de tekst van: onterecht en meedogenloos. Woorden die in het artikel de mening van de auteur doorspekken. AMVF doet hier goed werk door de artikelen te neutraliseren, totdat ze encyclopedisch waard zijn. Gustaafff 16 aug 2014 12:57 (CEST)
Zoals ik ook hierboven geschreven heb, ik zie het niet als een probleem als redacteuren schrijven vanuit hun "POV" (point-of-view) of "gezichtspunt". Van groter belang vind ik of het klopt wat er staat. Als een Metapedia redacteur vanuit zijn gezichtspunt schrijft dat de concentratiekampen in Duitsland niet de bedoeling hadden om Joden uit te moorden en als een Joodse redacteur op Wikipedia het tegenovergestelde schrijft, dan schrijven beiden vanuit hun eigen "POV" (gezichtspunt). De Metapedia redaceur schrijft dan echter de waarheid en de Joodse redacteur een leugen. Of iets "POV" is of niet is dus niet van doorslaggevend belang. Wel ben ik het met je eens dat als er te sterke krachttermen in een artikel staan, we deze kunnen verwijderen. (Galileo 16 aug 2014 16:50 (CEST)).
Daarbij wil ik overigens ook opmerken dat de oorspronkelijke versie (die van jou dus) een intro bevat waar (1) een te sterke term in staat, (2) speculatief zijn en (3) bol staan van geen neutraliteit. Dat is tot daaraantoe. Maar dat Israel als redirect doorverwezen wordt naar Joden slaat toch wel alles. Een redirect van een land wordt doorverwezen naar een artikel dat gaat over inwoners van Israel die zogezegd de macht willen grijpen. Gustaafff 16 aug 2014 12:57 (CEST)
Israel wordt als redirect doorverwezen naar Zionistische entiteit niet naar Joden. Wat betreft de te sterke term: ik neem aan dat je het woord "parasitaire" bedoeld in het artikel Joden. Dit is inderdaad een sterke term, die door Gebruiker:J.Varlaan in het artikel gezet is. Maar het is niet een te sterke term, omdat het wat strekking betreft grotendeels klopt. Ik ben dus tegen het verwijderen van het woord "parasitaire" tenzij iemand met een nauwkeurigere term komt (ik zou het ook goed vinden als de term vervangen wordt door een term met dezelfde strekking maar die misschien minder sterk klinkt). (Galileo 16 aug 2014 16:50 (CEST))

Dus: AMVF´s allereerste bewerkingen waren dubieus en allemaal binnen korte tijd (één uur) gedaan, wat typisch vandalengedrag is. (Galileo 16 aug 2014 12:02 (CEST)).

Mijn inziens lopen hier twee gebeurtenissen parallel aan elkaar. Enerzijds het schrijnende gebrek aan neutraliteit in artikelen m.b.t. Israel en anderzijds de corrector die dat er uit probeert te halen. Als de corrector vervolgens na meerdere constructieve bewerkingen wordt geblokkeerd, riekt dit naar een vergissing en een verkeerde interpretatie van een encyclopedie. Misschien moeten we een keer een naamruimte ontwikkelen binnen de encyclopedie waarin je je eigen betoog kunt houden.
Ik stel voor (in het kader van Ga uit van Goede Wil) AMVF direct te deblokkeren en hem een proeftijd van een week te geven. Moderatoren en gebruikers worden verzocht streng op zijn wijzigingen toe te zien. Mocht hij, volgens collega's, de fout in gaan, kunnen we altijd nog naar MP:BV stappen en hem pogen te blokkeren. De grondbeginselen van een encyclopedie moeten we hier streng in acht nemen; Assume of Good Faith, Ga je Gang en Neutraliteit. Dit zijn gewoon geen vandalistische bijdragen en een blokkade is hier dan ook niet op z'n plaats. Maar we verschillen van mening en daarom bied ik ook de middenweg; een proeftijd van zeven (of minder dagen) evenals een herstart. Met vriendelijke groet, Gustaafff 16 aug 2014 12:57 (CEST)
Mijns inziens is het te naïef om uit te gaan van goede bedoelingen bij zo een duidelijke pro-Zionistische/pro-Joodse redacteur als AMVF. Ik heb daarom besloten om de blokkade in stand te houden. (Galileo 16 aug 2014 16:50 (CEST)).

Hoewel moderator Galileo heeft besloten de blokkade in stand te houden, wil ik derhalve nog even reageren. Je stelt op deze pagina dat AMVF pro-Israel en pro-Joods is. Je zegt namelijk dat je POV mag schrijven. Maar AMVF schreef toch POV? Hij schreef immers pro-Joods? Verder zie ik aan je bijdragen dat jij juist "aan de andere kant staat". Daarnaast schrijf je een artikel over het gebrek van meningsvrijheid met demonstraties jegens de Joden, dus ik zie duidelijk een tintje tegen Israel. (Dat kan ik ook mis hebben). Daarom lijkt het me een goed idee als je de volgende keer, als je iemand blokt en die vaak aan artikelen met betrekking tot het Midden-Oosten werkt, even met je collega-moderatoren overlegt. Overleg kan zeer vruchtbaar zijn. Het biedt nieuwe inzichten en je kan naar de mening van collega-moderatoren luisteren (wie dat zijn?), maar dat mag je uiteraard zelf weten. 't Is maar aan advies.
Verder ben ik het met je eens dat POV ons inderdaad interessante artikelen schenkt. Je betitelt Metapedia echter als een encyclopedie. Een encyclopedie schrijft vanuit een neutraal standpunt, pak de Winkler Prins maar eens uit de boekenkast. Een mogelijkheid is natuurlijk Metapedia om te bouwen tot een platform waar je je eigen mening kan geven, maar dat zal maanden de tijd kosten. Een tweede mogelijkheid is, binnen Metapedia, een podium te bouwen, waarop je een eigen betoog kan houden. Bijvoorbeeld: [[Eigen betoog:(titel betoog)]] met een sjabloontje er boven. Dit betoog kun je eventueel op de voorpagina zitten.
Laatste opmerkingkje nog even. Laten we ons geenszins op het naive gooien, maar op Assume Good Faith, ga uit van goede wil. Als iemand al z'n kansen al verspeeld heb kun je het naief vinden, maar voor die tijd GUVG. Daarnaast; is het wellicht een goed idee een pagina met stelregels te bouwen? Wellicht wist AVMF soms niet eens alles goed. Een doelstelling alleen is uiteraard niet genoeg.
Maar ja, door jou is het deblokkeren in ieder geval Crystal error.png Niet uitgevoerd. Ik dring er wel op aan op een later tijdstip, als de encyclopedie een meer "stabielere" positie heeft ingenomen, AVMF alsnog te deblokkeren. Maar dat is uiteraard alleen aan jou. Crystal error.png Niet uitgevoerd dus. Met hartelijke groet, Gustaafff 16 aug 2014 17:48 (CEST)
Dat het toegestaan in om vanuit een gezichtspunt ("POV") te schrijven wil niet zeggen dat we hier daarom maar alles moeten toestaan. Ik zal bijvoorbeeld niet toestaan dat Metapedia misbruikt wordt om philosemitische propaganda, leugens en haat te verpreiden. Zulke "gezichtspunten" zijn wat mij betreft hier niet welkom. De Winkler Prins (WP) encyclopedie ken ik, die is zeker niet "neutraal" geschreven, zoek bijvoorbeeld maar naar het woord "Holocaust" in de WP encyclopedie. (Galileo 16 aug 2014 21:05 (CEST))
POV is bij nader inzien onmogelijk te verwezenlijken. Als iemand een ander standpunt heeft dan jij, gaat hij dat in jouw artikel verwerken. Het gevolg is dan dat jouw hele artikel veranderd wordt. Het worden dan wangedrochten van artikelen. Metapedia betitel je als een encyclopedie. Als we hier allemaal POV gaan schrijven, kun je dat Encyclopedie ook wel verwijderen. Dat staat er dan ook maar. Als dit een platform is waar je je eigen mening kan verkondigen... geloof me, zo'n platform gaat nooit goed werken. Er zullen altijd wel mensen zijn die het niet met je eens zijn. Dat iemand pro-Israel is (dat ben ik trouwens ook) is geenszins een reden om iemand te blokken. Specifiek niet als jij een andere mening hebt (pro-Palestina etc.).
Voor veel nieuwelingen zal een platform waar je je eigen POV kan laten blijken niet aantrekkelijk klinken. Dan kun je beter een artikel elders schrijven. Meningen zullen altijd met melkaar botsen; simpelweg kun je dan niet goed met elkaar afstemmen hoe een artikel er uit komt te zien (die immers vrij bewerkbaar zijn). Met vriendelijke groet, Gustaafff 18 aug 2014 10:13 (CEST)
Als onderwerpen vanuit verschillende gezichtspunten belicht worden is dat juist goed. Dat is vrijheid van meningsuiting. Ik ben niet van plan de vrijheid van meningsuiting hier af te schaffen enkel en alleen omdat een Zionistische fanatiekeling er misbruik van wil maken. (Galileo 18 aug 2014 18:32 (CEST)).

StephaiIyo

  • 15px-Crystal Clear action apply.png Uitgevoerd - met script - (Galileo 16 aug 2014 17:25 (CEST)

LinnieCloutier

  • 15px-Crystal Clear action apply.png Uitgevoerd - met script (Galileo 16 aug 2014 17:26 (CEST)

KKP

KKP (overleg | bijdragen | bloks) - zie het verzoek van Gebruiker:B.Bitterburg op Overleg_gebruiker:Galileo#Trollen_.28II.29 (Galileo 17 nov 2014 18:18 (CET)).

Verzoeken omtrent gebruikers met een IP-adres