Feminisme

Uit Metapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Feminisme - uit het Frans féminisme, van de Latijnse woordstam femina = vrouw - is een algemene aanduiding voor een verzameling maatschappelijke en politieke stromingen of bewegingen die ongelijke (machts-)verhoudingen tussen mannen en vrouwen kritisch analyseert. Een ander begrip dat in deze samenhang wordt gebruikt is vrouwenbeweging. Verschillen tussen mannen als groep en vrouwen als groep die ertoe leiden dat mannen direct of indirect worden bevoordeeld ten opzichte van vrouwen, dienen in deze denkwijze te worden opgeheven.

Een van de bekendste feministen was de Jodin Aletta Jacobs (1854 - 1929). Zij was de eerste vrouw die in Nederland een universitaire studie af zou ronden en de eerste vrouwelijke arts. Opvallend is hoe haar levensstijl, die destijds totaal niet geaccepteerd was voor een vrouw, in lijn valt met wat tegenwoordig onder vrouwen in de Westerse wereld steeds gebruikelijker is geworden. Naast haar lange studie en fulltime baan, kreeg Aletta Jacobs namelijk op haar negenendertigste levensjaar nog een kind. Dit zou haar enige kind geweest zijn (waren het niet dat het kind dood geboren werd). In de tijd waarin Aletta Jacobs leefde kregen vrouwen gemiddeld meer kinderen, op jongere leeftijd en studeerden ze niet of nauwelijks door.

Kritiek

Punten van kritiek op het feminisme is dat het er toe leidt dat vrouwen tot op latere leeftijd studeren. Daarnaast leidt het feminisme tot een tweeverdieners mentaliteit. Beide zorgen er voor dat het vruchtbaarheidscijfer achteruit gaat. Het feminisme is daarmee een van de factoren die het vruchtbaarheidscijfer in Europa de afgelopen 100 jaar heeft doen kelderen tot ongeveer 1.5. Wanneer het vruchtbaarheidscijfer in een land of gebied kleiner wordt dan 2.0 heeft dit tot gevolg dat het aantal inwoners van dat gebied in de loop der tijd daalt, immigratie niet meegerekend. Voor Europa, en daarnaast voor verschillende landen buiten Europa, betekent dit dat het aantal oorspronkelijke Europeanen daalt.

Verdere punten van kritiek op het feminisme zijn bijvoorbeeld dat vrouwen minder goed zijn in het uitvoeren van bepaalde banen waarvoor bijvoorbeeld veel spierkracht of inzicht nodig is; vrouwen zijn tenslotte makkelijker door emotie te beïnvloeden dan mannen. Ook kan het uit het feminisme voortvloeiende tweeverdienersmodel een hinder zijn voor de opvoeding van kinderen, gezien kinderen meer naar hun moeder toe neigen dan naar hun vader.