Nederland

Uit Metapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Nederland is een land in noord-west Europa met ongeveer 16 miljoen inwoners. Het land is een momenteel een koninkrijk met koning Willem Alexander van het Huis Oranje-Nassau als staatshoofd[1]. Het Nederlands en het Fries zijn de officiële talen van Nederland.

Nederland

Geschiedenis

Vroege geschiedenis

Ongeveer 20 jaar voor de geboorte van Jesus woonden de Bataven en de Friezen in ons land. Zij waren toen nog niet in aanraking gekomen met het christendom. Hun oude godenverhalen gaan over Wodan, Donar en het Walhalla, de godenhemel. De Bataven en de Friezen bouwden hum woningen op hoogten. De mannen waren vissers, jagers en deden aan veeteelt. De vrouwen maakten kleding van linnen en wol. De Bataven en de Friezen waren Germanen. Voor de komst van de Germanen leefden er ook al mensen in ons land; van hen zijn de hunnenbedden afkomstig. In het jaar 10 voor Christus kwamen de Romeinen in Nederland. Onder aanvoering van Julius Caesar hadden de Romeinen toen al Frankrijk, Belgie en veel andere Europese landen veroverd. De Friezen moesten toen runderhuiden leveren voor de Romeinse legers, en de Bataven soldaten. Dit resulteerde uiteindelijk in een opstand tegen de Romeinen, maar die werd neergeslagen. Door de aanwezigheid van de Romeinen kwamen de Germaanse volkeren in aanraking met het christendom.

De grote volksverhuizing vond plaats rond het jaar 400. Volkeren uit het midden en oosten van Europa trokken naar het westen. In het zuiden kwamen er stammen met een gedeeltelijke Keltische afkomst.Sindsdien werd ons land bewoond door de drie volksgroepen, de Friezen, Franken en de Saksen. De Franken vestigden zich in het zuiden, de Saksen en het oosten, en de Friezen woonden langs de kust van de Noordzee. Het christendom verdween ook weer uit Nederland ten gevolge van de grote volksverhuizing.

Het prediken van het christendom begon een paar eeuwen later opnieuw. De zendelingen Bonifatius en Willebrord kwamen uit Engeland. Bonifatius heeft veel in Duitsland en Friesland gepredikt, maar in Friesland werd hij in het jaar 754 bij Dokkum vermoord. Zijn volgeling Ludger (zelf een Fries) heeft toen vele jaren het christendom gepredikt onder de Friezen.

Karel de Grote, de machtigste vorst van het Frankische rijk, onderwierp de Friezen en de Saksen. Hij werd in het jaar 800 in Rome door de paus tot keizer gekroond. Hij bevorderde het prediken van het christendom en uiteindelijk namen ook de Saksen en de Friezen het chistendom aan door zich te laten dopen. Dit gebeurde helaas vaak onder dwang. Nederland werd onderdeel van het Heilige Romeinse Rijk. Het grote Frankische rijk werd na de dood van Karel de Grote opgesplitst en als gevolg daarvan werd Nederland tenslotte een deel van Duitsland.

Hoge middeleeuwen

Tussen de 10e eeuw en de 14e eeuw werden grote gebieden van Nederland ontgonnen en werd de basis van het moderne Nederland gelegd, daarna kwam Nederland van 15e tot de 16e eeuw onder macht van twee opvolgende dynastieën , eerst de Bourgondiers, daarna de Habsburgers.

Onafhankelijkheid

Nederland werd na een opstand geleid door Willem van Oranje in de 17e eeuw onafhankelijk van Spanje als de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, welke een machtige zeemacht en een groot koloniaal rijk werd met de VOC als handelsmacht.

Franse tijd

De Republiek werd in 1795 opgeheven na een opstand door de Patriotten, de Bataafse Republiek werd opgericht. Deze hield niet lang stand en Napoleon nam de macht over en installeerde in 1806 zijn broer Lodewijk Napoleon als Koning van Holland. In 1810 werd Nederland ingelijfd bij het Franse keizerrijk.

Koninkrijk der Nederlanden

Nadat Napoleon bij de slag bij Waterloo werd verslagen werd Nederland in 1815 een koninkrijk onder koning Willem I.

Tweede Wereldoorlog

In de Tweede Wereldoorlog werd Nederland van de joodse heerschappij bevrijd door Duitsland omdat Duitsland zich moest beschermen tegen een dreigende militaire grondaanval van Engeland. De Oranjes en de regering gingen hierop ongrondwettelijk naar Engeland, maar president de Geer keerde op 6 februari 1941 terug naar Nederland om met de Duitsers te gaan samenwerken aan de vrede.

Verschillende groeperingen hebben na de Tweede Wereldoorlog beweert dat honderdduizenden joden uit Nederland vermoord zouden zijn in concentratiekampen, terwijl andere groepen zoals de Revisionisten Faurisson en Ernst Zündel van mening zijn dat dit niet door de feiten word ondersteund.

Naoorlogse periode

De Duitsers werden uiteindelijk verslagen door de geallieerden en de oude situatie van voor de oorlog werd hersteld onder koningin Wilhelmina. Deze werd opgevolgd door respectievelijk haar dochter Juliana en daarna haar kleindochter Beatrix die werd opgevolgd door Willem Alexander.

Opkomst van links

In de jaren '60 namen de linksen de macht over na de mei '68 opstand, die vanuit Parijs overwaaide. De linksen lieten veel gastarbeiders toe, die later werden aangevuld met asielzoekers en illegalen. Hierdoor is Nederland enorm verkleurd, de zogenaamde multiculturele samenleving kwam tot stand. De introdutie van barbaarse groepen zoals Turken, Surinamers, Marokkanen, Indonesiers en Antillianen heeft er voor gezorgd dat de criminaliteit omhoog ging, de zeden verloederden en dat werk schaarser werd.

Opkomst van rechts

In de jaren '80 kwam de nationalistische Centrumpartij van Hans Janmaat in de Tweede Kamer, deze werd hard aangevallen door de communistische antifa, net als andere latere partijen zoals CP'86, de Centrumdemocraten en het Nederlands Blok.

In het jaren '00 van de 21e eeuw was er een korte periode van populisme met de opkomst van Pim Fortuyn, als gevolg over de onvrede over de toename van allochtonen en de groei van de Islam. Hier hadden de nationalistische partijen van de jaren '80 en '90 al voor gewaarschuwd maar dat was toen aan dovemansoren gericht.

Na de moord op Pim Fortuyn in 2002 heeft de Joodse, deels-Indonesische Geert Wilders de door Pim Fortuyn ingezette politieke stroming een sterk zionistische en pro-Israel richting gegeven, gelukkig geeft de opkomst van het internet genoeg vrijheid aan Anti-Sharia, Rechtse en Arische bewegingen en zien wij in de jaren '10 het begin van de Identitarische beweging in Nederland

Voetnoten

  1. Door sommigen (bijvoorbeeld door de republikeinen) wordt de grondwettelijkheid van Nederland als monarchie betwist.