Racialisme

Uit Metapedia

Ga naar: navigatie, zoeken

De term racialisme werd vroeger gebruikt op dezelfde manier als racisme, maar vandaag de dag wordt de term eerder gebezigd als zijnde rassen realisme.

Dit kan worden verklaard doordat de term aanvankelijk werd gebruikt door critici van bepaald raciaal beleid, in het bijzonder in Britse en Zuid-Afrikaanse context. Deze critici twijfelden er gewoonlijk niet aan dat er verschillende rassen bestaan. De term zelf houdt een impliciete erkenning in van het bestaan van ras. Dit werd problematisch voor critici toen het idee van ras zelf in toenemende mate onder vuur kwam te liggen. Zodoende kregen veel critici een voorkeur voor de term racisme. Degenen die nog steeds achter het concept van rassen stonden gingen vanwege dezelfde reden de term racialisme gebruiken. Tegenwoordig zijn er echter velen die kiezen voor de term rassen realisme, welke als voordeel heeft dat het minder snel verwarring doet ontstaan met racisme.

Persoonlijke instellingen