Immigratie

Uit Metapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Immigratie is de beweging van mensen vanuit de ene staat naar de andere. Hoewel migratie van mensen door de gehele geschiedenis heen heeft bestaan, houdt immigratie het lange termijn verblijf (en eventueel burgerschap) van de immigranten in. Toeristen en korte-termijn bezoekers worden in het algemeen niet tot de immigranten gerekend (zie expats). Seizoensarbeid, echter, wordt vaak wel als een vorm van immigratie gezien.

De Internationale Integratie en Vluchtelingen Associatie heeft het aantal immigranten wereldweid in 2005 op 190 miljoen mensen geschat, ongeveer 3 procent van de wereldweide bevolking. De andere 97 procent woont nog steeds in de staat waarin ze zijn geboren.

Massa immigratie

De term massa-immigratie verwijst naar de ongebreidelde immigratie van (vaak laagopgeleidde) niet westerse allochtonen naar Europa sinds 1945. Massa-immigratie wordt vaak gezien als een natuurlijk en niet te vermijden fenomeen: men kan niet meer doen dan het in goede banen leiden ervan. Het stoppen van de massa-immigratie, of juist het bevorderen van de massa-immigratie wordt vaak gezien als iets wat niet kan, net zo min als het bevorderen van mooi of slecht weer mogelijk is. Als het fenomeen massa-immigratie zich manifesteert is daar, volgens deze zienswijze, dus niets aan te doen. In werkelijkheid lijkt de massa-immigratie echter juist het resultaat te zijn van een doelbewust streven. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de afgesloten verdragen met landen als Turkije en Marokko, het aanbieden van economische voordelen voor immigranten, en vele andere stimuleringsmaatregelen. In Nederland was Janmaat met de Centrumpartij een van de eerste politici die zich daarom tegen de massa-immigratie verzette.

Zie ook